עיקרי דבריה של ד"ר קרנית פלוג, מנהלת חטיבת המחקר בבנק ישראל, בסמינר מקצועי על השתלבות בשוק העבודה המאורגן ע"י הג'וינט בשילוב עם אתגר, משאבי אנוש.

08/09/2009
לכל ההודעות בנושא:
שונות
08.09.2009
 
עיקרי דבריה של ד"ר קרנית פלוג, מנהלת חטיבת המחקר בבנק ישראל, בסמינר מקצועי על השתלבות בשוק העבודה המאורגן ע"י הג'וינט בשילוב עם אתגר, משאבי אנוש.
 
למצגת - לחץ כאן
 
התוצר לנפש בישראל הוא כ 80% מהתוצר לנפש, מתוקן לכוח הקנייה, במדינות הOECD, וכ-60 אחוזים מהתוצר לנפש בארה"ב.  
לעומת זאת, התוצר לעובד בישראל דומה לממוצע במדינות ה-OECD, ומהווה כ-76% אחוזים מזה של התוצר לעובד בארה"ב.  
משתי עובדות אלה עולה כי עיקר הפער בין רמת החיים בישראל ובמדינות המפותחות נובע מהפער בשיעור העובדים מתוך האוכלוסייה, בעוד שהפריון של העובד הישראלי דומה לזה של העובד במדינות המפותחות.  
הפער בשיעור העובדים מכלל האוכלוסייה לעומת המדינות המפותחות נובע מהיות האוכלוסייה בישראל צעירה יחסית—שיעור הילדים באוכלוסייה גבוה לעומת מרבית המדינות המפותחות, מהשירות הצבאי, ומהעובדה שבמגזר החרדי והערבי, וכן בקרב גברים בעלי השכלה נמוכה שיעורי ההשתתפות ושעורי התעסוקה נמוכים במיוחד.  
ההבדלים בשיעור העובדים מתוך האוכלוסייה בין קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל, ובפרט השיעור הנמוך יחסית של העובדים באוכלוסייה הערבית והחרדית, מסביר גם פערים ברמת החיים בין קבוצות אוכלוסייה, ואת שיעורי העוני הגבוהים בקירבן.  
ההכרה בבעייתיות של שיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה הנמוכים בחלק מהאוכלוסייה, הביאו את הממשלה לאמץ אג'נדה כלכלית חברתית שבמרכזה ניסיון להביא לעליית שיעורי התעסוקה בקרב האוכלוסיות בעלות שיעורי תעסוקה נמוכים.  
למרות עלייה מסויימת (קלה) בשיעור התעסוקה של גברים חרדים ונשים ערביות בשנים האחרונות, אלה נותרו ברמה נמוכה מאוד. שיעורים נמוכים אלה, בשילוב עם שכר נמוך יחסית לאוכלוסיות אלה , ומשפחות גדולות יחסית, מסבירים את שיעורי העוני הגבוהים מאוד בקרב החרדים והערבים.  
הגברה של שילוב אוכלוסיות אלה בשוק העבודה יכולה לתרום רבות לרווחתן, וכן לצמצום הפער ברמת החיים בין ישראל למדינות המפותחות. לעומת זאת, המשך דפוסי ההשתתפות הנוכחיים, בשילוב עם הגידול הטבעי המהיר יחסית של אוכלוסיות אלה, ירחיק את רמת החיים בישראל עוד יותר מזו של המדינות המפותחות, ויקבע שיעורי עוני גבוהים בקרב אוכלוסיות אלה.