הודעת הפיקוח על הבנקים בנושא כתב אישום נגד חב' פועלים שירותי נאמנות

01.10.2009
 
הודעת הפיקוח על הבנקים בנושא כתב אישום נגד חב' פועלים שירותי נאמנות
 
בהמשך להחלטת פרקליטות המדינה להגיש כתב אישום כנגד חברת פועלים שירותי נאמנות, נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי הוא עודכן על ידי המשטרה והפרקליטות על ההליכים שקדמו לכתב האישום.
יצוין, כי מדובר באירועים שהתרחשו לפני יותר מחמש שנים, כאשר משטר איסור הלבנת הון בישראל היה בשלבי היישום הראשוניים שלו. מאז שינתה החברה את נהליה בכל הקשור להיכרות עם הלקוחות ולדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, המנהלים שכיהנו בזמן האירועים אינם משמשים כבעלי תפקיד בחברה.
יודגש, כי הפיקוח על הבנקים מעדכן באופן שוטף את ההוראות החלות על הבנקים בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור, כך שיעמדו בסטנדרטים בינלאומיים. לאחרונה, אישר ארגון Moneyval את דו"ח ההתקדמות שהגישה מדינת ישראל, ובכך למעשה אישר כי ישראל עומדת בסטנדרטים הנדרשים של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. ארגון Moneyval הוא ארגון אירופאי שמדינות מאירופה חברות בו וישראל משמשת בו כמשקיפה פעילה מאז ינואר 2006, שמטרתו לקדם הנחלת סטנדרטים בינלאומיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור ואכיפתם.
הפיקוח על הבנקים מפקח באופן שוטף אחר יישום הוראות בנושא, בין היתר, באמצעות ביקורות, ובמידה הצורך אף מטיל עיצומים כספיים על בנקים שהפרו הוראות אלו.