בנק ישראל קיים היום יום עיון בנושא שוק מט"ח בישראל

18/10/2009
18.10.2009
 
בנק ישראל קיים היום יום עיון בנושא שוק מט"ח בישראל
 
בנק ישראל קיים היום יום עיון לפורקס הישראלי. ביום העיון הרצו פרופ' סטנלי פישר נגיד בנק ישראל, בארי טאף מנהל חטיבת השווקים וקרנית פלוג מנהלת חטיבת המחקר.
ביום העיון השתתפו כחמישים דילרים, מנהלי חדרי עסקות של בנקים מסחריים ופעילים בשוק ההון החברים בארגון הפורקס הישראלי. ארגון הפורקס הישראלי הינו חלק מהACI-The Financial Markets Association שנוסד בצרפת ב-1955 ומאגד ארגונים מעשרות מדינות.
נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר ומנהל חטיבת השווקים, מר בארי טאף, התמקדו בהרצאותיהם במדיניות בנק ישראל בשוק מט"ח בעבר ובהווה.
מנהלת חטיבת המחקר, ד"ר קרנית פלוג נתנה סקירה כלכלית על המשק הישראלי והתחזיות להמשך.
בנק ישראל מקיים יום עיון לפורקס הישראלי פעם במספר שנים.
 
מצורף מסמך ובו הסברים למדיניות בנק ישראל בשוק מט"ח - לחץ כאן