שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2012

09/10/2012

הודעת שוק מטח - ספטמבר 2012.docהודעה זו בקובץ WORD

 הודעה לעיתונות-ספטמבר.xlsתרשימים ולוחות מהודעה זו בקובץ Excel

התפתחות שער החליפין  התחזקות של השקל מול הדולר, במקביל להיחלשותו של הדולר בעולם.

 במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.9%, ונחלש מול האירו בכ- 0.5%; מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 1%.

בשערו של הדולר נרשמה החלשות מול רוב המטבעות בעולם - הדולר נחלש בכ- 3.4% מול האירו, בכ- 2.7% מול והפאונד הבריטי ובכ- 1% מול היין היפני.
 
תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל  כנגד ירידה בסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  עלתה בחודש ספטמבר ועמדה על  7.9%, בהשוואה ל-7.1% בחודש אוגוסט.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה בחודש ספטמבר לרמה של כ- 9%, בהשוואה לכ- 9.4% בחודש אוגוסט. זאת במקביל לירידה בסטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים, אלה עמדו בחודש ספטמבר ברמה ממוצעת של 10.6%  ו- 8.2% בהתאמה, בהשוואה ל 11.1% ו- 8.7% בהתאמה בחודש אוגוסט.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ספטמבר הסתכם בכ-76 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-111 מיליארד בחודש אוגוסט. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 2% בחודש ספטמבר  ועמד על כ- 4.7 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-28 מיליארד דולר בהשוואה לכ-39 מיליארד דולר באוגוסט. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בספטמבר בכ-2% בהשוואה לחודש אוגוסט ועמד על כ- 1.8 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר ב- 6 מיליארד דולר לעומת כ-12 מיליארד באוגוסט, הממוצע היומי בחודש ספטמבר  עמד על כ- 425 מיליון דולר, ירידה בכ- 18% בהשוואה לחודש אוגוסט.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש ספטמבר בכ-41 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-60 מיליארד דולר באוגוסט. בהמשך למגמה בחודשים האחרונים, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף המשיך לרדת ועמד על כ-2.5 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-2.6 באוגוסט, 2.8 ביולי, 3.3 ביוני, 3.5 במאי  ו- 3.9 מיליארד באפריל.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בחודש ספטמבר, ועמד  על כ- 45%,  בהשוואה לכ-50% באוגוסט וכ- 46% ביולי.
 

  

לוחות ותרשימים

 1.png

2.png

3a.PNG

091012-4.PNG

091012-5.PNG

 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
 
 
נפח עסקות המרה   (1)
עסקות החלף        (סוופ)1      (2)
נפח עסקות  באופציות2   
 (3)
נפח המסחר הכולל    
(3)+(2)+(1)
ספטמבר -12
 
(נתון ארעי)
סה"כ
28,054
40,847
6,807
75,708
סה"כ (ממוצע יומי לפי 16 ימי מסחר)
1,753
2,553
425
4,732
תושבי חוץ
10,377
20,729
3,159
34,265
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
9,894
20,537
2,968
33,399
תושבי ישראל
17,677
20,118
3,648
41,443
מזה : סקטור ראלי
5,792
2,102
1,697
9,591
        סקטור פיננסי
3,634
9,060
526
13,220
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,337
3,834
1
5,172
        יחידים+קרנות נאמנות
430
278
207
915
        בנק ישראל
0
 
 
0
        אחרים3
2,652
79
190
2,921
        בנקים מקומיים4
3,832
4,765
1,027
9,624
 
 
 
 
 
 
אוגוסט -12
סה"כ
39,391
59,333
12,043
110,767
סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
1,713
2,580
524
4,816
תושבי חוץ
16,675
30,646
7,848
55,169
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
15,970
30,508
7,697
54,175
תושבי ישראל
22,716
28,687
4,195
55,598
מזה : סקטור ראלי
5,682
1,933
1,270
8,885
        סקטור פיננסי
4,782
15,768
339
20,889
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,942
4,546
126
7,614
        יחידים+קרנות נאמנות
673
446
325
1,444
        בנק ישראל
0
 
 
0
        אחרים3
3,017
68
46
3,131
        בנקים מקומיים4
5,620
5,926
2,089
13,635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2
ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3
כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4
סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
 
 
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.