יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2009

08/11/2009
8.11.2009
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2009
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר 2009 בסך 61,196 מיליוני דולרים, גידול בסך 1,233 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הגידול ביתרות המט"ח בחודש אוקטובר 2009 נובע מהגורמים הבאים:
   
מחד גידול ביתרות המוסבר על ידי :
רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך 1,274 מיליוני דולרים .  
שיערוך יתרות מטבע חוץ והכנסות בסך כ- 339 מיליוני דולרים.  
תרומת הסקטור הפרטי בסך 22 מיליוני דולרים  
מאידך קיטון הנובע מהעברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 402 מליון דולר.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
סך הכול יתרות יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית* יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית תאריך
28,556 113 28,443 דצמבר-07
2008
28,714 114 28,600 ינואר
28,582 113 28,469 פברואר
29,539 113 29,426 מרץ
29,478 112 29,366 אפריל
29,958 130 29,828 מאי
31,383 131 31,252 יוני
32,624 127 32,497 יולי
33,750 123 33,627 אוגוסט
36,255 121 36,134 ספטמבר
35,265 113 35,152 אוקטובר
37,024 182 36,842 נובמבר
42,513 189 42,324 דצמבר
2009
41,927 184 41,743 ינואר
40,808 180 40,628 פברואר
44,327 184 44,143 מרץ
45,248 184 45,064 אפריל
47,726 189 47,537 מאי
50,271 299 49,972 יוני
52,381 300 52,081 יולי
57,767 **1,379 56,388 אוגוסט
59,963 1,537 ** 58,426 ספטמבר
61,196 1,542 59,654 אוקטובר
 
*טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche.
**בחודשים אוגוסט וספטמבר 2009 הקצתה קרן המטבע זכויות משיכה למדינות החברות , חלקה של מדינת ישראל בהקצאות אלו עמד על כ- 1.2 מיליארד דולר.