סיכום עד כאן של הרפורמה בעמלות הבנקים למשקי בית:ירידה של עד 21% במחירי עמלות עוש וירידה של 49% בעמלות לקבוצות חלשות

15.11.2009
 
סיכום עד כאן של הרפורמה בעמלות הבנקים למשקי בית:ירידה של עד 21% במחירי עמלות עו"ש וירידה של 49% בעמלות לקבוצות חלשות
 
להודעה המלאה - לחץ כאן
 
מתחילת 2009 חלה ירידה של כ- 7% בעלות הממוצעת להחזקת כרטיס אשראי
(הנתונים המובאים במסמך זה מתבססים על נתוני הגביה בפועל בכלל הבנקים)
מתחילת הרפורמה בעמלות הבנקים חלה ירידה ממוצעת של 10%-21% במחירי העמלות על שירותי חשבון עובר ושב בסיסיים.  
מחירי העמלות על שירותי חשבון עובר ושב בסיסיים לקבוצות חלשות באוכלוסיה הוזלו בכ-49%.  
בעקבות הרפורמה גברה מודעות הלקוחות למחירי העמלות. ברבעון האחרון חלה התפתחות שלפיה רוב הבנקים מציעים ללקוחות חדשים פטור מלא או חלקי מעמלות. הדבר ניכר גם במבצעי השיווק והפרסום של מרבית הבנקים, המעודדים צרכנים להשוות תנאים ולעבור בנק.  
מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים ובנק לאומי הם הזולים ביותר, ולעומתם הבנק הבינלאומי הוא היקר ביותר.  
מחירי העמלות על כרטיסי אשראי נמצאים במגמת ירידה שנמשכת לאורך שלושת הרבעונים האחרונים; מתחילת 2009 חלה ירידה של כ- 7% בעלות הממוצעת להחזקת כרטיס אשראי.  
כרטיסי האשראי של ויזה כא"ל המונפקים על ידי בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי הם היקרים ביותר.  
בנק ישראל מעמיד לרשות הצרכנים מחשבונים וטבלאות השוואה לצורך ניהול מו"מ עם הבנקים וחברות כרטיסי אשראי, ולצורך בחירה ביניהם: http://www.boi.gov.il/deptdata/pikuah/amalot/amalot.htm