נגיד בנק ישראל החליט להחזיר את רשימת הדמויות שתופענה בסדרת השטרות החדשה לדיון בוועדת טירקל

21/12/2009
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
21.12.2009
על רקע תגובות שנשמעו בציבור:
נגיד בנק ישראל החליט להחזיר את רשימת הדמויות
שתופענה בסדרת השטרות החדשה לדיון בוועדת טירקל
 
נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, החליט להחזיר את רשימת הדמויות שתופענה בסדרת השטרות החדשה, לדיון בוועדה המייעצת לבנק ישראל בנושא השטרות והמטבעות. זאת, על רקע תגובות שנשמעו בציבור להחלטה.
הנגיד עידכן על כך את שר האוצר וביקש מראש הועדה המייעצת, שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל, להכין רשימת דמויות חדשה, שתביא בחשבון את הדעות שנשמעו בציבור בימים האחרונים.
מבנק ישראל נמסר, כי החלפת סדרת השטרות המתוכננת לשנת 2012 נועדה, בין היתר, לשפר את האמצעים למניעת זיופים תוך שימוש בשיפורים הטכנולוגיים בתחום, ומטרת שינוי העיצוב של השטרות היא גם הגברת מודעות הציבור לאישים, סמלים וערכים שלהם חלק חשוב בעיצוב ההיסטוריה של מדינת ישראל.