הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים הוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת

 

לדו"ח המלא​ 


המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הגישה השבוע לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדו"ח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית הראשונה של שנת 2016.

המפקחת על הבנקים: "בשנת 2016 נקט הפיקוח בצעדים נוספים להפחתת העמלות למשקי הבית, אשר צפויים לתרום להפחתת העמלות גם בשנת 2017. בנוסף, קריאתנו לבנקים לסרוק את תעריפוני העמלות שלהם ולבחון הפחתות אפשריות של עמלות שעלות הייצור שלהן נמוכה יותר הובילה את הבנקים להפחית ולבטל עמלות, כגון ביטול עמלת טיפול בעזבונות וירושות ברוב הבנקים; מתן פטור מעמלה למקבלי פנסיות ממדינות חבר העמים ברוב הבנקים; ומתן הטבות או פטורים מעמלות עו"ש לניצולי שואה בחלק מהבנקים; ועוד הפחתות, כמפורט בדו"ח. הפיקוח ימשיך לעקוב אחר תעריפוני הבנקים, וככל שיהיו עמלות חריגות, ימשיך לפעול להפחתתן.

לצד היוזמות שנוקט הפיקוח להפחתת עמלות, אני קוראת למשקי הבית להיות אקטיביים בממשק עם הבנק ובכך להפחית עוד את העמלות שהם משלמים. כ- 2 מיליון משקי בית ועסקים קטנים יכולים לחסוך אם יעברו למסלול עמלות בסיסי או מורחב (שאלו בבנק שלכם), וכל הלקוחות יכולים לחסוך בעמלות אם יעשו יותר פעולות בנקאיות באמצעים הישירים, כגון במכשיר האוטומטי, באינטרנט או באפליקציה של הטלפון, במקום פעולות מול פקיד - זה זול יותר, וגם פשוט ונוח יותר, לאחר שמתרגלים".

 

הדגשים המרכזיים העולים בדו"ח הם:

  •        ניתוח כולל של ההכנסות של הבנקים מעמלות מעלה כי בשנים האחרונות חלה ירידה מתמשכת בשיעור העמלות ביחס לסך הנכסים. ירידה זו נגזרת מהפחתות בעמלות שנדרשו על-ידי הפיקוח על הבנקים - בעיקר עמלות למשקי בית; מיציבות בשאר העמלות; זאת לצד גידול מתמשך בפעילות ובנכסים  בבנקים.

  •        במחצית הראשונה של שנת 2016 נמשכה הירידה בעלות החודשית של ניהול חשבון עו"ש, כשהעלות החודשית בשימוש בכרטיס אשראי נותרה יציבה. במהלך חמש וחצי השנים האחרונות חלה ירידה של כ- 15.6% בעלות ניהול חשבון.

  •        בעקבות קריאת הפיקוח לבנקים בתחילת 2016 לבצע סריקה ואיתור עמלות חריגות, הופחתו מגוון עמלות. לדוגמא: הבנקים פועלים, לאומי ודיסקונט ביטלו את עמלת הטיפול בעיזבונות ובירושות[1]; בנק דיסקונט, בנק מזרחי והבנק הבינלאומי נתנו פטור למקבלי פנסיות ממדינות חבר העמים[2]; דיסקונט, לאומי ומזרחי נתנו הטבות או פטורים מעמלות עו"ש לניצולי שואה; לאומי פטר את הלקוחות מעמלת הפקת דוחות סטנדרטיים (למעט הלוואות לדיור); הבינלאומי נתן הקלות בעמלות עבור שירותים לעסקים קטנים; הפועלים קבע מדרגות בעמלת העברת מט"ח (סכומי העברה עד 200$). נזכיר שבבנק ירושלים יש פטור מלא מעמלות עו"ש ללקוחות, וישנם בנקים שנותנים פטור מעמלות לאוכלוסיות מסוימות, כגון סטודנטים, חיילים, ועוד.

  •        במהלך 2016 הועברו לפי דרישת הפיקוח כ- 200,000 לקוחות אזרחים ותיקים ובעלי מוגבלויות למסלול עמלות בסיסי. המהלך בוצע לאחר בדיקה של הבנקים לגבי הכדאיות לכל לקוח ולקוח.

  •        כ-2 מיליון לקוחות יכולים לחסוך בעמלות בצעד פשוט של מעבר למסלולי העמלות שיצר הפיקוח על הבנקים ולהצטרף לחצי מיליון הלקוחות שכבר עברו וחסכו. הפיקוח קורא ללקוחות – משקי בית ועסקים קטנים, לערוך בדיקה מול הבנק שלהם לגבי הכדאיות של המעבר למסלול עמלות.

  •        בעקבות צעדים שיזם הפיקוח על הבנקים ב- 2016, צפויות להיכנס לתוקף במהלך 2017 מספר הנחיות שיביאו להפחתה נוספת בעמלות, להגברת השקיפות ולשיפור מצבו של הצרכן הבנקאי. בתוך כך, כל העמלות בגין פעילויות שמבוצעות באמצעים ישירים יופחתו ביחס לעמלות בגין פעולות המבוצעות בסניף מול פקיד. מטרת הפיקוח על הבנקים בדרישה זו היא להבטיח שהחיסכון מההתייעלות "מגולגל" לצרכנים. במקביל, הפיקוח הסדיר את נושא העמלות של משיכת מזומן ממכשירים אוטומטיים, לנוכח תהליך סגירת סניפים. לצד אלה אישר הפיקוח לבנקים לבדל בין העמלה שנגבית מלקוח של הבנק עבור פעילות באמצעות טלר (פעילות של תשלום שובר או פריטת מזומנים) לעומת העמלה הנגבית מלקוח מזדמן (שאינו הלקוח שמנהל אצלו חשבון).

  •        הדו"ח מציג גם את מספר המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים במערכת הבנקאית. התמונה העולה היא כי קיימת מגמת עליה מהירה במספר הכספומטים הבנקאיים למרות הליך סגירת הסניפים. מאז שנת 2013 ועד ליום 30.6.2016 (תקופה של שלוש שנים וחצי) חלה עלייה של כ- 43% במספר המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים. בששת החודשים הראשונים של שנת 2016 חל גידול של 5.7% במכשירים האוטומטיים לעומת שנת 2015. מכשירים אלה הפכו ליותר משוכללים ומאפשרים ללקוחות לבצע חלק גדול מהפעולות הבסיסיות של ניהול חשבון. בנוסף למשיכת מזומנים (כולל מטבע חוץ), מתאפשרות הפקדת מזומנים, הפקדת שיקים, העמדת הלוואה ופיקדון ועוד. לצד המכשירים האוטומטיים הבנקאיים פועלים גם מכשירים אוטומטיים חוץ בנקאיים, שאינם בפיקוח של הפיקוח על הבנקים, בהם העמלות גבוהות משמעותית מאלה של הבנקים.

  •         ייעוץ פנסיוני לרווחת לקוחות הבנקים - במטרה לעודד את הבנקים לפעול בתחום הייעוץ הפנסיוני, תחום בעל חשיבות רבה ללקוחות, בוצע במהלך 2016 שינוי, במתואם עם אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון, לפיו הפיקוח אישר הוספת שירות ייעוץ פנסיוני לתעריפון העמלות. ציפיית הפיקוח היא שמהלך זה, לצד אחרים שבוצעו השנה על-ידי אגף שוק ההון (כגון: פרסום טיוטת תקנות שיאפשרו לבנקים לשווק ביטוחי מנהלים), יביא להגברת נוכחות הבנקים בתחום הייעוץ הפנסיוני ללקוחות ובכך להגברת התחרות בתחום. יובהר, כי לצד זה שהשירות הוא חיוני ובעל ערך ללקוח, הרי שמדובר בשירות וולונטרי, וכי בפני הלקוח תמיד קיימת האפשרות לקבל את השירות גם מחוץ למערכת הבנקאית, או שלא לקבלו כלל.

  •        בנק ישראל קורא לציבור לצריכה נבונה ומושכלת של המוצרים והשירותים הבנקאיים, ומעמיד לרשות הצרכנים מידע וכלים באתר האינטרנט שלו, לרבות עצות לחסכון בעלויות.


[1] הבנק הבינלאומי, אוצר החייל ובנק מסד הודיעו בתחילת שנת 2017 על ביטול עמלת טיפול בעיזבונות ובירושות.

[2] בבנקים לאומי והפועלים הפטור ניתן מזה זמן.

​​