הפיקוח על הבנקים מודיע כי שירות המסלולים, בעמלות עובר ושב, נכנס היום לתוקף

להודעה זו כמסמך Word

למחשבון

היום, 1.4.14, נכנס לתוקף התיקון בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות) – התשס"ח 2008, אשר מחייב את הבנקים לכלול במסגרת השירותים לניהול חשבון עובר ושב המוצעים ללקוחותיהם, את המסלול הבסיסי ואת המסלול המורחב.

עד היום גבו הבנקים עמלה עבור כל פעולה בחשבון עובר ושב, בין אם הפעולה בוצעה על ידי פקיד ובין אם הפעולה בוצעה בערוץ ישיר (פירוט הפעולות הנכללות בהגדרה של פעולות בערוצים אלה נמצא בנספח א'). בהתאם לכך, התשלום החודשי השתנה מדי חודש בחודשו בהתאמה למספר הפעולות שבוצעו בפועל על ידי הלקוח. החל מהיום, מחויבים הבנקים להציע ללקוחותיהם שיטת תמחור נוספת: מחיר אחד לשירותים הבסיסיים הכרוכים בניהול חשבון העו"ש (מסלול בסיסי או מסלול מורחב).

המסלול הבסיסי - כולל עד 10 פעולות בערוץ ישיר ועד פעולת פקיד אחת, ומחירו מפוקח ואינו יכול לעלות על 10 ₪. המסלול המורחב - כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר ועד 10 פעולות באמצעות פקיד.

להלן מחירי המסלול הבסיסי והמסלול המורחב, בבנקים השונים:

ש"ח
 
פועלים
 
לאומי
 
דיסקונט
 
מזרחי
 
בינלאומי
 
איגוד
 
מרכנתיל
אוצר
החייל
 
מסד
 
יהב
 
פאג"י
 
ירושלים
ערבי ישראלי
 
מסלול בסיסי
10.0
10.0
9.0
9.0
9.0
10.0
8.5
10.0
10.0
10.0
9.0
0.0
10.0
מסלול מורחב
22.0
20.0
25.0
29.0
26.0
24.0
26.5
27.0
30.0
20.0
29.0
0.0
20.0

 

חלק מהבנקים מציעים, בנוסף, גם מסלול מורחב פלוס, הכולל את הפעולות במסלול המורחב ושירותים נוספים ייחודיים לכל בנק ובנק.

בכדי לסייע ללקוחות הבנקים לקבל החלטה מושכלת באשר לשיטת החיוב הזולה ביותר עבורם, העלה הפיקוח על הבנקים, באתר האינטרנט של בנק ישראל, מחשבון מסלולים, שיאפשר להם לבדוק מהי דרך החיוב המתאימה ביותר עבורם –  מסלול בסיסי, מסלול מורחב, או אי הצטרפות למסלול, שמשמעותה חיוב בהתאם לשיטה שהייתה עד כה – תשלום עבור כל פעולה.
 
כיצד פועל המחשבון: המחשבון מבוסס על מספר הפעולות שמבצע הלקוח במהלך חודש, ועל מחיר המסלולים בבנקים השונים (הסבר נוסף על המחשבון מצ"ב כנספח ב'). לקוח אשר אינו יודע מה מספר הפעולות אותן הוא מבצע בחודש, באמצעות פקיד ובאמצעות ערוץ ישיר, יכול לעיין בדפי החשבון שלו, או לקבל מידע זה ישירות מהבנק, באמצעות המוקד הטלפוני של כל בנק ובנק (ראה פירוט מספרי הטלפון בטבלה ג' מצ"ב).   
 
דוד זקן, המפקח על הבנקים, מציין: "מטרתו של צעד זה, היא להביא להגברת השקיפות של עלויות ניהול חשבון העו"ש של הבנקים, לשיפור יכולת ההשוואה של הלקוח, ולעידוד התחרות בתחום העמלות, לצורך הורדת העלויות. אנו ממליצים ללקוחות המשלמים עמלות לבחון בחיוב הצטרפות לאחד המסלולים, בהתאם לאופי הפעילות שלהם בחשבון, שכן הם מגלמים הוזלה משמעותית בעלות ניהול חשבון עו"ש למשקי בית ועסקים קטנים. בנוסף, אנו מזמינים את ציבור הלקוחות לבדוק ולהשוות את התנאים המוצעים בבנק בו מנוהל חשבונם, וכן בבנקים השונים, באמצעות הכלים העומדים לרשותו".
 
פרסום מידע השוואתי זה, וכן פרסום המחשבון באתר בנק ישראל, יסייעו לציבור לקוחות הבנקים להשוות את עלות ניהול חשבון העו"ש שלהם בפועל, אל מול ניהול חשבון העו"ש באמצעות מסלול בסיסי או מורחב, לבחור במסלול המתאים ביותר ולחסוך בעלויות ניהול חשבון הבנק בסופו של יום. באמצעות המחשבון יוכל הלקוח לראות באופן מידי גם מהי עלות ניהול החשבון שלו בכל אחד מהבנקים האחרים. למחשבון המסלולים באתר האינטרנט של בנק ישראל

חשוב לציין, כי כל לקוח יוכל לעבור משיטת חיוב אחת לאחרת באמצעות מתן הודעה מראש לבנק. השינוי בשיטת החיוב ייכנס לתוקף ב- 1 לחודש שלאחר מועד מסירת ההודעה לבנק (כלומר, הצטרפות למסלול במהלך חודש אפריל, תיכנס לתוקף בתאריך 1.5.14).
החיוב עבור המסלול יתבצע על בסיס חודשי, בתחילת כל חודש, עבור החודש  שקדם לו. כמו כן, ניתן להצטרף למסלולים באמצעות פניה למוקדים הטלפוניים של הבנקים השונים, באמצעות משלוח פקס או באמצעות סניפי הבנקים.


צעד נוסף שנכנס היום לתוקף הוא הפחתת עמלת המינימום בניהול חשבון מסכום מצטבר של שתי פעולות פקיד לסכום עמלת פקיד אחת בלבד. כתוצאה מכך,  
לקוחות שעושים מעט פעולות בחשבון (פעולת פקיד אחת או כ - 3 פעולות בערוץ ישיר בלבד), החל מהיום, ישלמו חצי מהעלות אותה שילמו עד היום.

נספח א' – שירותים נפוצים בחשבון "עובר ושב" שיכללו בשיטת המסלולים

פעולה על ידי פקיד –פעולות הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש.

·         הפקדת מזומן

·         משיכת מזומן

·         הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח

·         העברה או הפקדה לחשבון אחר

·         פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)

·         הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)

·         תשלום שובר

·         פריטת מזומן


פעולה בערוץ ישיר –
פעולות כדלקמן:

·         זיכוי חשבון באמצעות מסלקה

·         חיוב בכרטיס אשראי

·         הפקדת מזומן

·         משיכת מזומן במכשיר אוטומטי

·         העברה או הפקדה לחשבון אחר

·         תשלום שובר

·         שאילתת מידע בכל נושא (החל מהשאילתה השביעית בחודש)

·         משיכת שיק

·         הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים), לרבות באמצעות תיבת שירות

·         חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

 
נספח ב' – מחשבון המסלולים באתר האינטרנט של בנק ישראל

 Calc1.PNG
Calc2.PNG
דוגמא לשימוש במחשבון:

 

 

 

 

לקוח מבצע בחודש 15 פעולות בערוץ ישיר, ללא פעולות באמצעות פקיד.

 
בבנק איגוד לקוח זה ישלם 43.50 ₪ אם לא ישתייך לאף מסלול; 24.50 ש"ח אם ישתייך למסלול הבסיסי; ו -  24 ש"ח אם ישתייך למסלול המורחב.
כלומר, במקרה של זה, העלות הנמוכה ביותר תתקבל אם יצטרף אל המסלול המורחב.
 
לעומת זאת, אותו לקוח בבנק לאומי ישלם 24.80 ₪ אם לא ישתייך לאף מסלול; 18.30 ש"ח אם ישתייך למסלול הבסיסי; ו - 20 ש"ח אם ישתייך למסלול המורחב.
כלומר, במקרה של זה, העלות הנמוכה ביותר עבורו תתקבל אם יצטרף אל המסלול הבסיסי.
 
מסקנה:  ביצוע פעולות בערוץ ישיר מעבר לפעולות הכלולות במסלול הבסיסי, אין משמעו בהכרח שהמסלול הבסיסי אינו כדאי. כל מקרה צריך להיבדק לגופו, בהתאם להרכב הפעולות שהלקוח מבצע במהלך חודש וכן בהתאם לבנק אליו שייך אותו הלקוח.


נספח ג' – מספרי הטלפון של מוקדי המידע בבנקים השונים
:
 
שם הבנק
שעות פעולות
טלפון
אגוד
ימים א'-ה': 07:00 - 23:00
יום  ו':  07:00 - 14:00
03-7953091
אוצר החייל
ימים א'-ה': 07:15 - 22:00
יום  ו':  07:15 - 14:00
03-5130606
דיסקונט
ימים א'-ה': 07:00 - 23:00
יום ו': 07:00 - 14:00
6111*
הבינלאומי הראשון
ימים א'-ה': 07:15 - 22:00
יום  ו':  07:15 - 14:00
03-5130604
הפועלים
ימים א'-ה': 07:00 - 22:00
יום ו': 07:00 - 14:00
2407*
 03-6532407
יהב
ימים א'-ה': 08:00 - 19:00
יום ו': 08:00 - 12:30
2616*
ירושלים
ימים א'-ה': 08:00 - 21:00
יום ו': 08:00 - 13:00
5727*
לאומי
ימים א'-ה': 06:00 ועד חצות
יום ו': 06:00 - 14:00
*לאומי; 5522*
 03-9544555
מזרחי טפחות
ימים א'-ה': 07:00 ועד חצות
יום ו': 07:00 - 14:00
8860*
מסד
ימים א'-ה': 07:15 - 22:00
יום  ו':  07:15 - 14:00
2448*
 03-5130607
מרכנתיל דיסקונט
ימים א'-ה': 07:00 - 23:00
יום  ו':  07:00 - 14:00
3477*
ערבי ישראלי
ימים א'- ה': 08:00 - 16:00
ימי ו': 08:00 - 13:00
3400*
03-9544258
פאג"י
ימים א'-ה': 07:15 - 22:00
יום  ו':  07:15 - 14:00
03-5130605