הפיקוח על הבנקים מודיע: צמצום נוסף בקבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית לאור עדכון הנחיות משרד הבריאות

  • על רקע הנחיות משרד הבריאות על צמצום הפעילות והחמרת מגבלות התנועה במרחב הציבור, החל מה- 1.4.20 יבוצע צמצום של קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית ושיעור הסניפים הפתוחים לקבלת קהל יפחת מ-25% ל-15% מכלל הסניפים.
  • קבלת הקהל תרוכז בסניפים ייעודיים בפריסה ארצית, בהם יינתנו שירותי משיכה והפקדת מזומנים ושירותי משיכה והפקדת שיקים בלבד. שירותים אחרים יינתנו בכפוף לתיאום מראש ולזמינות השירות בסניף או באמצעים הדיגיטליים ובמוקדי השירות הטלפוני.
  • צעד זה יאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, תוך שמירה על בריאות הציבור.
  • הפיקוח על הבנקים קורא לציבור לבצע את כל הפעולות הבנקאיות באמצעים הישירים: בטלפון, במכשירים האוטומטיים,  באפליקציה (יישומן) הבנקאית ובאתר הבנק.

 

 בעקבות הנחיות משרד הבריאות על צמצום הפעילות והחמרת מגבלות התנועה במרחב הציבורי, ומתוך רצון לאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, תוך שמירה על בריאות הציבור, להלן הנחיות הפיקוח:

1.  שיעור הסניפים שיהיו פתוחים לקהל לא יפחת מ- 15% מהמספר הכולל של סניפי התאגיד הבנקאי;

2.  סניפים אלו יתנו שירותי משיכה והפקדת מזומנים ושירותי משיכה והפקדת שיקים בלבד. שירותים אחרים יינתנו בכפוף לתיאום

     מראש ולזמינות השירות בסניף ובמוקדי השירות הטלפוני ובאמצעים הדיגיטליים.

3. על התאגידים הבנקאיים להמשיך ולפעול לעידוד הלקוחות לעבור לקבלת שירותים בערוצים הדיגיטליים והטלפוניים.

4. על ה​תאגידים הבנקאיים להאיץ את התהליכים הנדרשים כדי לאפשר לכלל הלקוחות שימוש במכשירי משיכה אוטומטיים ((ATM

    וביצוע פעולות מרחוק באמצעות כרטיסי חיוב.

5. המפקחת על הבנקים רשאית לקבוע הוראות שונות לעניין פתיחת סניפים לקהל בימים מסוימים ולעניין השירותים שיינתנו בהם.

 

להלן קישור לרשימת הסניפים הפועלים במתכונת חירום לאור אירוע נגיף הקורונה:

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/COVID19VIRUSQANDA.aspx

 

 ​​​