צעדים לתמיכה בהפרדת חברות כרטיסי האשראי


החלטת בנק ישראל בנושא החזקת קבוצת לאומי במניות התאגיד הרוכש את לאומי קארד
 

המפקחת על הבנקים הודיעה היום לבנק לאומי כי בנק ישראל לא יאפשר לקבוצת לאומי לממש את האופציה לרכוש עד 20% מהתאגיד שבאמצעותו ירכוש הקונה את לאומי קארד.

הובהר שרכישה כאמור אינה עולה בקנה אחד עם רוח החוק להגברת התחרות. למרות שייתכן שהחזקה כזו היתה יוצרת לקבוצת לאומי מחויבות להצלחה של לאומי קארד, השיקול המכריע בהחלטת בנק ישראל הוא רצונו להבטיח את יישום תכלית החוק, שנועדה ליצור גופים פיננסיים נפרדים שלא יהססו להפוך לגורם תחרותי משמעותי. לכן הוחלט לא לאפשר את המשך המעורבות של קבוצת לאומי באמצעות החזקת מניות בתאגיד הייעודי שרוכש את לאומי קארד.

החלטה זו היא צעד נוסף בשורה של צעדים שבהם נקט הפיקוח על הבנקים לקידום הפרדת חברות כרטיסי האשראי. להלן רשימת הצעדים העיקריים בהם נקט הפיקוח בכדי לעודד ולאפשר לחברות כרטיסי האשראי להפוך למחוללות תחרות ואף להפוך לבנקים אם הרוכשים יהיו מעוניינים בכך:

  •        הקלה בדרישות ההון - לרמה של 8% הלימות הון ליבה ו 11.5% הון כולל. שיעורים אלה נמוכים מהדרישות מהבנקים הקיימים;
  •       הקלות בנזילות - תוך שינוי בהסדר העברת הכספים בין הבנק לחברת כרטיסי האשראי;
  •       דרישה לשינוי הרכב הדירקטוריון בתקופה שטרם ההפרדה- הוצאת דירקטורים מחטיבות עסקיות בבנקים מחברותם בדירקטוריון חברות כרטיסי האשראי;
  •       הקלה בהעמדת קווי אשראי לחברות כרטיסי האשראי והורדת הריבית על אשראי זה - דרך הקלה בדרישות ההון ועוד;
  •       הסכמי התפעול בין הבנק לחברת כרטיסי האשראי- בין היתר הבטחה שהמידע על הלקוחות יהיה של חברת כרטיסי האשראי ובאמצעותו היא תוכל להתחרות על הלקוחות של הבנק, כפי שקבע החוק;
  •        ליווי צמוד של כל המתעניינים ברכישת החברות, במטרה לתת ודאות רגולטורית שהיא מאוד חשובה לרוכשים;
  •       בעלות- הרחבת האפשרות לרכישת חברות כרטיסי האשראי גם לקרנות פרייבט אקוויטי ולגופים ראליים, כדי לאפשר את המכירה של החברות והבאת ידע וניסיון מהעולם באמצעות גורמים אלה;
  •       פרסום מתווה העמלה הצולבת לשנים הקרובות, ומתן ודאות רגולטורית גם בהקשר זה;
  •       הרחבת המודל העסקי- הבעת נכונות לאפשר לחברות כרטיסי האשראי לפעול בתחומים פיננסיים מגוונים ורחבים ביום שאחרי הפרדתן;
  • ​       אופציה להפיכת חברת כרטיסי האשראי לבנק- הפיקוח הודיע שיהיה נכון לתת רישיון בנק לחברת כרטיסי אשראי בזמן קצר. בנק חדש יידרש לרגולציה מופחתת, מותאמת סיכון.

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "בנק ישראל ימשיך ללוות את ההפרדה ולתת "רוח גבית" לחברות כרטיסי האשראי המופרדות, עד להתבססותן כחברות עצמאיות ותחרותיות, במסגרת מכלול הצעדים בהם אנו נוקטים כדי לקדם את התחרות בתחומי הבנקאות".​