הנגיד בוועדת הכספים של הכנסת: סקירה מאקרו-כלכלית על מצב המשק

10/01/2022
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הופיע הבוקר בוועדת הכספים של הכנסת. המצגת אותה הציג מצורפת.​

הנגיד הציג סקירה מאקרו כלכלית של המשק, לרבות נתונים וניתוחים עדכניים והתייחס בין היתר בסוף דבריו לצורך לקדם דיון על המדיניות הפיסקלית לשנים הקרובות תוך בחינת הכללים הפיסקליים לקראת תקציב 2023 ואילך.