המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מרץ 2016

10/04/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

לגרפים ונתונים

 

 

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר והיחלשות מול האירו במקביל להיחלשות הדולר בעולם.

במהלך חודש מרץ התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 3.7% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.7%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל התחזק בכ- 0.7%.
בעולם, הדולר נחלש משמעותית במרץ מול רוב המטבעות בכלל זה ב- 4.3% מול האירו, ב- 4.2% מול הפרנק השוויצרי, ב- 3.9% מול הפאונד הבריטי ו- בכ- 0.5% מול הין היפני.
 
 

תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 0.3 נקודות האחוז ועמדה בסוף חודש מרץ על 6.7%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה החודש בכ-0.5 נקודת אחוז ועמדה בסוף מרץ על 8.1%.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 11% ו- 10.8% בהתאמה (ראה תרשים 4).
 

נפח המסחר בשוק המט"ח– עלייה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לעלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מרץ הסתכם בכ-165 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-160 מיליארדים בחודש פברואר. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-3% ועמד על 7.9 מיליארדי דולרים ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מרץ בכ-36 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד במרץ בכ-2% בהשוואה לחודש פברואר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מרץ בכ- 7 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש מרץ עלה בכ- 4% בהשוואה לפברואר ועמד על כ- 345 מיליוני דולרים.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם במרץ בכ- 121 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-114 מיליארדים בפברואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-6% מחודש שעבר ועמד על 5.8 מיליארדי דולרים ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בכ-2.9 נקודות האחוז ועמד בסוף חודש מרץ על כ- 34.2% .