המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יוני 2016

10/07/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

 

לנתונים וגרפים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל למגמה מעורבת של הדולר בעולם.

במהלך חודש יוני התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.1% והתחזק מול האירו בשיעור של 0.3%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל התחזק בכ- 0.1%.
בעולם, נרשמה ביוני מגמה מעורבת בשערו של הדולר - הדולר התחזק ב- 0.2% מול האירו וב- 8.8% מול הפאונד הבריטי; מנגד נחלש הדולר ב-7.4% מול היין היפני וב- 1.3% מול הפרנק השוויצרי.
 

תנודתיות שע"ח –עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 2.3 נקודות האחוז ועמדה בסוף חודש יוני על 8.8%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה החודש בכ-0.75 נקודת אחוז ועמדה בסוף יוני על 8.8%.
סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ירדה מעט ועמדה בחודש יוני על 10.8%, בהשוואה
ל- 10.9% בחודש מאי. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים עלתה ועמדה בסוף חודש יוני על 11.3%, בהשוואה ל- 11.1% בחודש מאי. (ראה תרשים 4).
 

נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יוני הסתכם בכ-164 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-151 מיליארדים בחודש מאי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-1% ועמד על 7.5 מיליארדי דולרים ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יוני בכ-42 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה ביוני בכ-12% בהשוואה לחודש מאי.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יוני ב- 7.4 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש יוני עלה ב- 30% בהשוואה למאי ועמד על כ- 335 מיליוני דולרים.
נפח המסחר בעסקות החלף נשאר ללא שינוי מחודש שעבר והסתכם ביוני בכ- 112 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-9% מחודש שעבר ועמד על 5.1 מיליארדי דולרים ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בכ-4 נקודות האחוז ועמד בסוף חודש יוני על כ- 31.9%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה ועסקאות באופציות.