הודעה בדבר בדיקת הפיקוח על הבנקים בבנק הפועלים

הפיקוח על הבנקים מבהיר כי הבדיקה המבוצעת על ידו אודות אופן הטיפול של בנק הפועלים בתלונה בדבר הטרדה מינית מצד מנכ"ל הבנק לשעבר נמצאת בשלב מתקדם.

על מנת שלא לפגוע בהליך המתנהל על ידי משטרת ישראל בהיבטים שבתחום סמכותה, תושלם הבדיקה של הפיקוח רק לאחר סיום ההליך המשטרתי.​

​​