ירידת השווי בחברות הנדל"ן המניב על רקע משבר הקורונה

תיבה מתוך דו"ח היציבות הפיננסית למחצית השנייה של 2020:

ירידת השווי בחברות הנדל"ן המניב על רקע משבר הקורונה[1]


  • בשיאו של משבר הקורונה שוויין המצרפי של חברות הנדל"ן המניב ירד בכ-40% ביחס לסוף 2019, והוא לא התאושש מירידה חדה זו עד סוף חודש ספטמבר.
  • טרם המשבר התמחור של הנכסים המניבים בשוק היו גבוהים יותר מערכם בספרים – אולי בשל תחזיות צמיחה אופטימיות שהיו לפני המשבר – וירידת השווי במהלך המשבר מבטאת בעיקר תיקון של תמחור הנכסים המניבים בשוק ביחס לערכם בספרים, אך לא ירידה מעבר לכך.
  • מכלול האינדיקטורים מלמדים שירידת השווי בחברות הנדל"ן המניב אינה מעידה על עלייה בסיכון למערכת הפיננסית מצד חברות הנדל"ן המניב.
  • עם ההודעה על תוצאות חיוביות בניסויים לחיסון נגד הקורונה השתנתה המגמה באופן חיובי ונכון לסוף דצמבר ירידת השווי מתחילת השנה הסתכמה בשיעור נמוך יותר של 20%.
[1] הנתונים היומיים (של מחירי המניות ומרווחי התשואות) בתיבה זו מעודכנים לתאריך ה-31/12/2020.