משרד יחסי הציבור "יוניק" יספק שירותי יעוץ תקשורתי לבנק ישראל

בתום הליך מכרזי שבמסגרתו נבחנו כעשרה משרדים לייעוץ תקשורתי, בחרה ועדת המכרזים של בנק ישראל ביועץ התקשורת ניסים דואק, בעלי משרד יחסי הציבור "יוניק", כיועץ התקשורת של הבנק. דואק יסייע למערך הדוברות ולהנהלת הבנק לגבש ולנהל את פעילות התקשורת וההסברה במרחב התקשורתי המגוון והמשתנה בו פועל בנק ישראל. המשרד יחל את עבודתו בהדרגה במהלך השבועות הקרובים.

 ​