מינויים בהנהלת הפיקוח על הבנקים

בפיקוח על הבנקים מונו שתי מנהלות אגפים חדשות: הגב' ריקי אליאס מונתה למנהלת אגף מדיניות והסדרה והגב' רויטל (טלי) קיסר-סטויה מונתה למנהלת אגף הערכה מוסדית. מנהלות האגפים החדשות יצטרפו להנהלת הפיקוח על הבנקים ויכהנו במעמד של סגניות למפקחת על הבנקים. 

 
ריקי אליאס, תעמוד בראש אגף מדיניות והסדרה, האמון על גיבוש המדיניות וההסדרה של הפיקוח על הבנקים, הוראות הדיווח לפיקוח, הניתוח הכלכלי ומערך הקליטה של דיווחי הבנקים. טלי קיסר-סטויה, תעמוד בראש אגף הערכה מוסדית המופקד על המעקב, הניתוח וההערכה השוטפים של הסיכונים, הממשל התאגידי בבנקים וחברות כרטיסי האשראי.
 
הגברת אליאס הצטרפה לבנק ישראל לפני כ-26 שנים. במהלכן שמשה בתפקידי ניהול רבים באגף הערכה מוסדית בפיקוח על הבנקים, בצוותי רוחב מגוונים וכחוקרת ביחידת המחקר של הפיקוח על הבנקים, במסגרתה פרסמה מחקרים בתחומים בנקאיים. החל משנת 2014 היא עומדת בראש יחידת הערכה מוסדית האחראית על קבוצת בנק הפועלים, בנק דקסיה והבנקים הזרים הפועלים בישראל. גב' אליאס בעלת תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן בהצטיינות, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן בהצטיינות. ריקי תושבת ירושלים, נשואה ואם לארבעה.
 
הגברת קיסר-סטויה הצטרפה לבנק ישראל לפני כ-12 שנים, בהן כהנה בתפקידי ניהול באגף הערכה מוסדית, באגף מדיניות והסדרה ובמטה החטיבה. החל משנת 2014 היא עומדת בראש יחידת המטה של הפיקוח על הבנקים. טרם הצטרפותה לבנק ישראל, שימשה כסניור בכיר במשרד רו"ח וכמרצה בחוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית. גב' קיסר-סטויה, רואת חשבון, בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בהצטיינות, תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון, בוגרת המכללה לביטחון לאומי ובעלת תואר שני במדעי המדינה-ביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה בהצטיינות. טלי תושבת מודיעין, נשואה ואם לשלשה.
 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "אני שמחה על בחירתן של מנהלות האגפים החדשות, אשר מצטרפות להנהלת הפיקוח על הבנקים, ומודה לכל אחת מהן על נכונותן לקחת על עצמן את התפקידים החשובים והמאתגרים הללו. כולנו יחד נמשיך להוביל את הפיקוח בשנים הבאות בפעולותיו לטובת הציבור והמשק. נפעל לשמירה על היציבות של הבנקים וכספי המפקידים, להגברת התחרות בתחומי הבנקאות ולהמשך הבטחת הוגנות כלפי לקוחות הבנקים".