הפיקוח על הבנקים קיים את מפגש העדכון השנתי בנושא "אמנת זמינות פיננסית" - התמודדות עם אלימות כלכלית נגד נשים נפגעות אלימות

"אמנת זמינות פיננסית" היא אמנה וולונטרית, שמטרתה לסייע בהתמודדות עם השלכות האלימות הכלכלית נגד נשים נפגעות אלימות השוהות במקלטים ובדירות מעבר, באמצעות מתן פתרונות פיננסיים מותאמים לצרכים של נשים אלו.

אמנה זאת גובשה ומקודמת ע"י הפיקוח על הבנקים ואיגוד הבנקים, יחד עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הבנקים, חברות כרטיסי האשראי, בנק הדואר, העמותות שמפעילות את המקלטים לנשים נפגעות אלימות וארגונים חברתיים שונים.

האמנה הושקה בחודש ינואר 2016 במטרה לסייע לנשים  אשר נאלצות לרוב להימלט מהבית ומבן הזוג המכה ללא כל סיוע ואמצעים, מתקשות להתנהל נכון מבחינה פיננסית, להתגבר על האלימות הכלכלית שחוו ולפתוח דף חדש בחייהן.  

מאפייני האלימות הכלכלית הנם בעיקר: נטילת כספה של האישה, ניהול האישה דרך הענקת סכום חודשי קצוב מוגבל במזומן, יצירת אווירת איום תמידית ותחושת משבר כלכלי, העברת נכסים משותפים על-ידי בן הזוג ללא ידיעת האישה, מניעת האפשרות מהאישה לצאת לעבודה וכיו"ב.

לצורך התמודדות עם אלימות מסוג זה, באמצעות האמנה, מונה איש קשר בכל בנק וחברת כרטיסי אשראי בעל הכשרה מתאימה למתן מענה יצירתי ומהיר לבעיות שעולות, ללא קשר למיקום המקלטים ומיקום הסניפים בהם מתנהל חשבונן של הנשים, באמצעות שמירה על קשר ישיר עם מנהלות המקלטים לנשים נפגעות אלימות.

מאז השקתה, סייעה האמנה לכ-1,200 נשים בהתמודדות עם האלימות הכלכלית במגוון נושאים: פתיחת חשבון חדש, הסדר חוב ובירור עיקולים, הקפאת משכנתא בחתימת צד אחד, בקשות ליציאה מחשבון משותף וגריעת בעלים מהחשבון, ביטול כרטיסי אשראי ועוד.

במפגש השנתי, שמטרתו להתעדכן באופן יישום האמנה ולהציף סוגיות רוחביות הדורשות המשך טיפול ומענה, ציין המפקח על הבנקים מר יאיר אבידן, כי בעיית האלימות נגד נשים הינה רעה חולה שדורשת טיפול מקיף. נושא האלימות הכלכלית נגד נשים היא אחת מהשלכות התופעה הקשה הזאת שיש למגר אותה מהשורש. לדברי המפקח, המערכת הבנקאית אכן מנסה לסייע ככל שניתן בתחומים שיש לה ערך מוסף ושיכולים להקל ולו במעט על נשים אלו, אך אין בכך כדי לתת את הפתרון לבעיה הרחבה, שדורשת שילוב זרועות של רשויות רבות במדינה. עוד ציין המפקח, כי הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בהכלה פיננסית ובמעורבות של המערכת הבנקאית בקהילה, וזאת כחלק מתפיסת הפיקוח שהמערכת הבנקאית הינה חלק בלתי נפרד מהמרקם הכלכלי חברתי בישראל. בהתאמה, ומתוך תפיסה של בנקאות משפיעה וקפיטליזם קשוב, אחד מיעדי הפיקוח על הבנקים הוא העמקת המעורבות הקהילתית של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. המפקח בירך על פעילות איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית ביישום האמנה ותיחזוק הקשר השוטף עם המקלטים, במטרה לסייע לנשים שחוו טלטלה עזה בחייהן. לסיום הדגיש, כי הפיקוח על הבנקים ימשיך לפעול ככל הנדרש למציאת פתרונות פיננסיים לנשים אלו במטרה להקל עליהן, ככל הניתן.

את המפגש, שהיה פתוח לקהל הרחב, כיבדה בנוכחותה נשיאת בית המשפט העליון בדימוס,  גב' מרים נאור שבירכה את כלל הגורמים שנוטלים חלק בעשייה חשובה זו, וציינה כי האמנה הינה נדבך חשוב במאבק הכולל באלימות נגד נשים בתוך המשפחה. לדבריה, האמנה נותנת פתרון, ולו מוגבל בהיקפו, למצבים בהם נשים אינן מתלוננות או חוזרות בהן מהתלונות, או מבקשות עונש קל או פשוט נמנעות מלהשתחרר מקשר רע ואלים, בגלל תלות פיננסית. נאור הדגישה שיש להעלות לתודעה הציבורית את תופעת האלימות שלעיתים גם מסתיימת ברצח, והדגישה שיש להעלות על נס נשים אמיצות נפגעות אלימות שלא מתביישות לדבר ולא שותקות. 

עוד השתתפו במפגש מנכ"ל איגוד הבנקים - מר איתן מדמון; מרכז תחום אלימות במשפחה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים - מר חגי מויאל; מנהלת תחום שינוי מדיניות וחקיקה בעמותת רוח נשית - ד"ר מירב שמואלי; מנהלת האגף לקידום מעמד האישה בויצ"ו ישראל - גב' רבקה נוימן; נציגת אנשי הקשר בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי ונציבת פניות הציבור בבנק הפועלים - גב' שרון גולד; מנהלת מקלט לנשים נפגעות אלימות בעמותת "בת מלך" - גב' סלעית גבע; ח' - אישה נפגעת אלימות ששיתפה בסיפורה האישי; מנהלות המקלטים לנשים נפגעות אלימות, אנשי הקשר בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי האחראים בפועל על יישום האמנה, נציגי עמותות שונות ועוד. 

 

מצ"ב:

אמנת זמינות פיננסית: מצ"ב כנספח  + קישור למידע מורחב באתר בנק ישראל 

https://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/Pages/economicviolence.aspx

קישור למפגש המוקלט -  https://eventplace.tech/onboarding/6040e120ab5e840017fbfa29