הפיקוח על הבנקים מודיע על הרחבה נוספת של קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית – חזרה לפעילות מלאה של כלל הסניפים

על רקע החלטות הממשלה על הקלות נוספות במגבלות הפעילות, כלל סניפי המערכת הבנקאית ייפתחו לקבלת קהל עד ליום 13.5.2020 לכל המאוחר. בסניפים יינתנו כלל השירותים שניתנו ערב משבר הקורונה בישראל.

לשם שמירה על בריאות הציבור השירותים הבנקאיים יינתנו בכפוף לתיאום תור מראש. עם זאת, התאגידים הבנקאיים נדרשים לתת מענה ללא תיאום תור מראש לאוכלוסיות מסוימות. למשל, אזרחים ותיקים, וכן במקרים דחופים. פירוט אודות המצבים בהם ניתן להגיע ללא תיאום תור מראש יפורסמו באתרי הבנקים.

הפיקוח על הבנקים קורא לציבור לבצע מגוון רחב של פעולות בנקאיות באמצעים הישירים: בטלפון, במכשירים האוטומטיים, באפליקציה (יישומן) הבנקאית ובאתר הבנק.

המערכת הבנקאית ממשיכה לנהל את סיכוני ההמשכיות העסקית הנובעים מאירוע הקורונה. במסגרת זו, הבנקים ממשיכים לנקוט בצעדים הנדרשים להבטיח שמירה על ציבור הלקוחות והעובדים.

 

 ​

​​