הרצאת הנגיד בכנס האגודה הישראלית לכלכלה: השפעת שינויים טכנולוגיים על שוק העבודה, אתגרים והמלצות

10/06/2021
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד
  • במהלך העשור שלאחר המשבר הפיננסי של 2008 ובעקבותיו חוותה ארה"ב תהליך של התאוששות יחסית מהירה של התוצר, ואיטית בהרבה של שוק העבודה. תהליך המכונה בספרות- Jobless recovery
  • באותן שנים, התעסוקה בישראל התאוששה בקצב מהיר בהרבה. זה היה בזכות העובדה שהמשבר הכה בישראל באופן מוגבל, וגם בזכות שורת תהליכים מבניים שעברו על המשק.
  • במהלך משבר הקורונה התעסוקה בישראל נפגעה משמעותית. למרות שהאינדיקטורים האחרונים מעודדים, ישנו חשש שייקח לתעסוקה זמן רב לחזור לרמתה לפני המשבר. אמנם עדיין אין מספיק מידע בכדי לייצר אמירה חד משמעית, אך הסכנה קיימת.
  • מהספרות המחקרית בנושא עולה כי בשנים האחרונות משקים רבים בעולם מאופיינים באפקט הפולריזציה, דהיינו ירידה בשיעור המועסקים במיומנות בינונית מכלל המועסקים, תוך עלייה בשיעור העובדים בעלי מיומנות גבוהה ונמוכה. יש הטוענים כי אפקט זה נגרם כתוצאה משיפורים טכנולוגיים אשר נוטים לייתר חלק מהמשרות שבוצעו על ידי עובדים במיומנות בינונית, בעיקר אלה עם אופק שגרתי (routine).
  • הספרות המחקרית מראה שתי נקודות נוספות בנושא: ראשית, אפקט הפולריזציה מעצים את תופעת ה-Jobless recovery. שנית, תופעה זו נוטה להיות נוכחת בצורה משמעותית יותר בשנות משבר.
  • עד שנת הקורונה לא נרשמה פולריזציה משמעותית בישראל, אך במהלכה נרשם אפקט פולריזציה משמעותי. חלה ירידה בשיעור העובדים במיומנות בינונית מסך העובדים במשק, זאת לעומת עלייה בשיעור העובדים במיומנות גבוהה והיעדר שינוי בשיעור העובדים במיומנות נמוכה.
  • אחד השינויים הטכנולוגיים שהביא עימו משבר הקורונה הוא היכולת לעבוד מהבית. מהספרות העדכנית, ומממצאים ראשוניים לגבי ישראל עולה כי העובדים בעלי הפריון הגבוה הם אלו שזוכים לאפשרות זו.  ייתכן ומצטיירת תמונה לפיה אפקט הפולריזציה, שעבר על המשק בשנה האחרונה, נובע גם משינויים טכנולוגיים שהביא משבר הקורונה, כמו כן ייתכן וחלקם צפויים להמשיך וללוות את המשק הישראלי בשנים הקרובות.
  • שיפורים טכנולוגיים לא יביאו בהכרח לירידת התעסוקה. שינויים טכנולוגיים אמנם מייתרים משרות מסוימות, אך יוצרים משרות חדשות. כדי להגדיל את הביקוש לעבודה יש לפעול בשני ערוצים: העלאת פריון העבודה בכל רמות המיומנות, והגדלת מלאי ההון הפיזי במשק והסרת חסמים רגולטוריים לפעילות המגזר העסקי.
  • אתגר פריון העבודה הוא מהאתגרים הגדולים ביותר שיש למשק הישראלי. בימים הקרובים יתפרסם דו"ח מקיף ועדכני עם המלצות בנק ישראל לממשלה סביב אתגר זה. הדו"ח כולל ניתוחים והמלצות בארבעה צירי פעולה אסטרטגיים בתחומי הכלכלה הריאלית והפיננסית.​