דברי הנגיד בישיבת הממשלה 9.9.20

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, השתתף אמש בישיבת הממשלה בנושא הקצאת התוספת בסך 11 מיליארדי ₪ לתקציב ההמשכי של 2020. להלן הדברים שהעלה בדיון:

הגדלת תקציב המדינה ההמשכי ב-11 מיליארדי ₪ והקצאת התוספת, שנידונה היום, מגיעה בשלב מאוחר של השנה, ולאחר שהממשלה פעלה במשך 8 חודשים עם תקציב המשכי, על כל מגבלותיו. כתוצאה מכך, פעולות רבות נדחו או בוטלו, תשלומים התעכבו, וחלק מהשירותים שהממשלה והגופים הנתמכים תקציבית מספקים נפגעו. התוספת הנוכחית, בניגוד לקופסאות הקורונה שאושרו בחודשים האחרונים, ממוקדת בפעילויות הרגילות של הממשלה, ומקלה על התפקוד השוטף עד סוף השנה. מעצם היותה של התוספת חלק מתקציב המשכי, היא משקפת רק במידה מועטה התאמה של סדרי העדיפויות שנקבעו בעת אישור תקציב 2019 (בתחילת 2018).

אני רוצה לשים זרקור על כך שבהמשך להתאמה התקציבית הנידונה היום, חשוב שהממשלה תאשר בהקדם תקציב לשנת 2021. הקשיים שנבעו מהפעולה עם תקציב המשכי במהלך 2020 הם קטנים לעומת אלו שייגרמו אם הממשלה תמשיך לפעול עם תקציב המשכי גם בשנת 2021. בעוד שבשנת 2020 הפער בין תקרת ההוצאה לבין סכום ההוצאה המותר בתקציב ההמשכי היה כ-3 אחוזים, בשנת 2021 הוא כבר יהיה יותר מ-6 אחוזים. פער כזה יגרום לריסון של ממש בחלק מהפעולות של הממשלה, ועוד יותר מכך בפעילותם של הגופים הנתמכים על ידה. בפרט עלולה להיגרם פגיעה לא פרופורציונלית בפעולות התומכות בצמיחה ארוכת הטווח של המשק – שחשיבותן רבה במיוחד בעת הנוכחית – שכן אלו מתוקצבות בחסר תחת כללי תקציב המשכי. יתר על כן, ללא תקציב מאושר ל-2021, הגופים המתוקצבים, ואלו העובדים עם הממשלה, עשויים להיערך מראש לריסון הצפוי ובכך להקדים את ההאטה הצפויה בפעילותם כבר לשנת 2020.

בנוסף ליתרונות התפעוליים של אישור תקציב לשנת 2021, למהלך כזה תהיה חשיבות רבה גם בשווקים ובעיני הגופים הבינלאומיים העוקבים אחרי המשק הישראלי. אישור תקציב יהיה סמן של יציבות ותכנון, יפחית את אי-הוודאות באשר לפעילות המשק עד סוף 2021, וישקף את תמונת המצב שהממשלה מתכוונת לפעול לאורה בתקופת המשבר. בתקופה הנוכחית של זעזועים לכלכלה ולחברה בישראל ובעולם יש חשיבות רבה גם לנראות, והשווקים מייחסים חשיבות רבה לדרך בה ממשלות ומדינות מתנהלות בצל המשבר.

אישור תקציב לשנת 2021 יהיה גם הזדמנות להניע תכניות סדורות להמשך ההתמודדות עם המשבר, במקום הכרזה על צעדים בודדים שוב ושוב בצורת "קופסאות". מהלך כזה גם יאפשר למשרדי הממשלה ולגופים העובדים מולם להיערך בצורה טובה יותר לשנה הבאה. מובן כי המציאות הבריאותית ואופי המשבר כופים עלינו התנהלות לא שגרתית, אך אישור תקציב יהיה הזדמנות טובה לתכלל את המהלכים שכבר אושרו ולתקצב בתוך המסגרת שתאומץ תכניות שיתרמו הן להגדלת הביקושים בטווח הקצר והן להגדלת הפריון ולצמיחת המשק בעת היציאה מהמשבר ואחריה. זאת בדומה למספר גדל והולך של מדינות מפותחות שמציגות מתווים להתמודדות עם השלכות המשבר בטווח הבינוני. אישור תקציב לשנת 2021, על בסיס קווים אלה, יגביר את אמון השווקים ואת נכונותם לממן את הצרכים התקציביים הנובעים מהמשבר.

​​