יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2009

10/01/2010
10.01.2010
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2009
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש דצמבר 2009 בסך 60,617 מיליוני דולרים, קיטון בסך 927 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הקיטון ביתרות המט"ח בחודש דצמבר 2009 מוסבר כדלהלן:
מחד קיטון הנובע מ -
שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 1,028 מיליוני דולרים.  
העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 38 מיליוני דולרים.  
מאידך גידול הנובע מ-
רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך 132 מיליוני דולרים .  
תרומת הסקטור הפרטי בסך כ- 7 מיליוני דולרים.  
   
   
   
   
 
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
סך הכול יתרות יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית** יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית תאריך
28,556 113 28,443 דצמבר-07
  2008
28,714 114 28,600 ינואר
28,582 113 28,469 פברואר
29,539 113 29,426 מרץ
29,478 112 29,366 אפריל
29,958 130 29,828 מאי
31,383 131 31,252 יוני
32,624 127 32,497 יולי
33,750 123 33,627 אוגוסט
36,255 121 36,134 ספטמבר
35,265 113 35,152 אוקטובר
37,024 182 36,842 נובמבר
42,513 189 42,324 דצמבר
  2009
41,927 184 41,743 ינואר
40,808 180 40,628 פברואר
44,327 184 44,143 מרץ
45,248 184 45,064 אפריל
47,726 189 47,537 מאי
50,271 299 49,972 יוני
52,381 300 52,081 יולי
57,767 1,379 *** 56,388 אוגוסט
59,963 1,537 *** 58,426 ספטמבר
61,196 1,542 59,654 אוקטובר
61,544* 1,562 59,982 נובמבר
60,617 1,520 59,097 דצמבר
 
*טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche.
**בחודשים אוגוסט וספטמבר 2009 הקצתה קרן המטבע זכויות משיכה למדינות החברות , חלקה של מדינת ישראל בהקצאות אלו עמד על כ- 1.2 מיליארד דולר.