ממצאי בירור תלונות הציבור על המערכת הבנקאית לשנת 2009

15.02.2010
 
ממצאי בירור תלונות הציבור על המערכת הבנקאית לשנת 2009
 
לסקירה במלואה - לחץ כאן
 
עיקרי הממצאים
בשנת 2009 טופלו בפיקוח על הבנקים 8,600[1] פניות ותלונות של לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי (לא כולל פניות למוקד הטלפוני).  
  26.6% מהתלונות על בנקים וחברות כרטיסי אשראי נמצאו מוצדקות בשנת 2009. מבין חמשת הבנקים הגדולים שיעור התלונות המוצדקות הגבוה ביותר מסך התלונות שנקבעה בהן עמדה, נמצא בבנק הבינלאומי ובבנק מזרחי-טפחות (כ-33%), ואילו שיעור התלונות המוצדקות הנמוך ביותר נמצא בבנק לאומי (כ-17%).  
סיכום ההחזר הכולל ללקוחות בעקבות טיפול בפניות והחזרים לקבוצות לקוחות בעקבות הפקת לקחים תלונות עמד על כ-10.5 מיליון₪ 2.  
בעקבות הסדרה מקיפה של הפיקוח על הבנקים בתחום המשכנתאות ובתחום העמלות, חלה ירידה משמעותית בכמות הפניות והתלונות שהוגשו לפיקוח על הבנקים בנושאים אלה.  
 
[1] נתון זה כולל תלונות בנושא קריסת חברת "חפציבה". יובהר כי כל יתר הממצאים הסטטיסטיים בהודעה זו אינם כוללים תלונות שטופלו בנושא זה, אשר לגביהם תפורסם הודעה נפרדת.
[2] סכום זה אינו כולל את הסעד שניתן לנפגעי "חפציבה".