בנק ישראל מתנגד להצעת חוק הגמ"חים של ח"כ הרב משה גפני

02.03.2010
 
בנק ישראל מתנגד להצעת חוק הגמ"חים של ח"כ הרב משה גפני
 
בנק ישראל מתנגד להצעת חוק הגמ"חים של ח"כ הרב משה גפני. המפקח על הבנקים עידכן על כך בדיונים שהתקיימו את משרדי האוצר והמשפטים ואת ח"כ גפני. עמדת בנק ישראל באה לידי ביטוי בעמדת משרד המשפטים שהוגשה לוועדת שרים לחקיקה.
מבנק ישראל נמסר כי הבנק מכיר בחשיבותו של מוסד הגמ"ח בקהילה היהודית במשך מאות שנים. בנק ישראל מצדד בפיתרון במסגרת החוק, שיעמוד בקנה אחד עם חוקי הבנקאות בישראל.