שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2013

10/03/2013

 

לצפייה כקובץ Word
לצפייה בנספח נתונים וגרפים בקובץ Excel

שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2013
 

 

התפתחות שער החליפין  היחלשותו של הדולר מול השקל, בניגוד להתחזקותו של הדולר בעולם.
במהלך חודש פברואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.5%, ומול האירו בשיעור של כ- 3.8%; מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 2.2%.
בשערו של הדולר נרשמה מגמת התחזקות מול המטבעות בעולם - הדולר התחזק בכ- 3.4% מול האירו, בכ- 4.1% מול הפאונד הבריטי, ובכ- 2.2% מול הפרנק השוויצרי.

 

 

 

תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל  במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  ירדה בחודש פברואר ועמדה על  7.4%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה בחודש פברואר לרמה של כ- 8.5%, בהשוואה לכ- 9% בחודש ינואר. זאת בניגוד לעליה בסטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים, אלה עמדו בחודש פברואר על רמה ממוצעת של 8.4%  ו- 8.5% בהתאמה.

 

 

 

נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש פברואר הסתכם בכ-88 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-102 מיליארד בחודש ינואר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 5% בחודש פברואר  ועמד על כ- 4.6 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש פברואר בכ-36 מיליארד דולר בהשוואה לכ-40 מיליארד דולר בינואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד בפברואר בכ-2% בהשוואה לחודש ינואר ועמד על כ- 1.9 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש פברואר בכ- 7.7 מיליארד דולר לעומת כ-13 מיליארד בינואר, הממוצע היומי בחודש פברואר עמד על כ- 408 מיליון דולר, ירידה של 36% בהשוואה לחודש ינואר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש פברואר בכ- 43 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-48 מיליארד דולר בינואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף נשאר ללא שינוי ועמד על כ-2.3 מיליארד דולר בחודש פברואר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בחודש פברואר ועמד  על כ- 41%,  בהשוואה לכ-44% בינואר, הירידה נבעה מקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה, עסקאות החלף ועסקאות באופציות.
 
לוחות ותרשימים

 

130310-1.gif
 
 
130310-2.gif


 
130310-3.gif

130310-4.gif


 
130310-5.gif
 
 
 
130310-6.gif
 
 
130310-7.gif