כנס פניות הציבור במערכת הבנקאית

היום התקיים בירושלים כנס "פניות הציבור במערכת הבנקאית", אשר אורגן על ידי הפיקוח על הבנקים, והשתתפו בו נציגי בנקים וחברות כרטיסי האשראי. בכנס נדונה חשיבותם של גופים המטפלים בתלונות לקוחות בתאגידים הבנקאיים, כנדבך מרכזי בהגנה על זכויות הצרכן הבנקאי.
המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, הדגיש בפנייתו אל משתתפי הכנס כי הוגנות ביחסים בין הבנקים לבין לקוחותיהם היא מיעדיו המרכזיים של הפיקוח על הבנקים, וכי שיפור השירות ללקוחות והגברת ההוגנות כלפיהם הם מנוף לשיפור התוצאות העסקיות של התאגידים הבנקאיים.
דגש מרכזי הושם בכנס על החשיבות שהנהלות התאגידים הבנקאיים צריכות לייחס לגוף העוסק בפניות ותלונות לקוחותיו, ובמיקומו הנכון של גוף זה בהיררכיה הארגונית. בנוסף, הועלה הצורך בהפקת לקחים ארגוניים מפניות ציבור, ובמעורבות רבה מצד הנהלות התאגידים הבנקאיים בתהליכים אלה.
היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים משמשת כתובת לפניות ותלונות לקוחות בנקים וחברות כרטיסי האשראי על בעיות שנתקלו בהם בעסקיהם עמם. בשנת 2009 טיפל הפיקוח על הבנקים בכ-8,000 תלונות ופניות ונתן סעד כספי למתלוננים במיליוני שקלים; בנוסף, סייע בכ- 300 מיליון ₪ לנפגעי חברת "חפציבה". כהפקת לקחים מטיפול בפניות ותלונות לקוחות מבצע הפיקוח על הבנקים: תיקוני חקיקה והוראות; הגשת בקשות לבית הדין לחוזים אחידים להסרת סעיפים מקפחים בארבעה חוזים העיקריים במערכת הבנקאית; פועל להשבת כספים לקבוצות לקוחות שנפגעו מליקויים (גם אלה שלא התלוננו) – סכום ההחזר הכולל לקבוצות לקוחות בשנים האחרונות עולה על 150 מיליון.
בכנס השתתף גם נציב קבילות החיילים, אלוף (במיל') מר יצחק בריק, אשר הרצה על מדיניות הנציב בטיפול בתלונות ופניות חיילים.
היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים מוסיפה לעמוד לרשות הציבור בכל נושא הנוגע ליחסיו עם הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. למידע והגשת תלונות בנושאי צרכנות בנקאית ניתן לפנות אל היחידה לפניות הציבור בטלפון מספר 02-6552680, באמצעות פקס מספר 02-6669077, בדואר ישראל לכתובתנו ת.ד 780 ירושלים 91007 ובאמצעות האתר הצרכני באתר בנק ישראל.