קישורים לדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי

09.06.2010
 
קישורים לדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי
דף אינטרנט חדש באתר בנק ישראל
 
 
היום נוסף דף אינטרנט חדש באתר בנק ישראל: "קישורים לדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי". בדף זה מופיעים הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים לציבור של התאגידים הבנקאיים ושל חברות כרטיסי האשראי כפי שהללו פורסמו באתרי האינטרנט של כל אחד מהם.
בדף זה מוצגים הדיווחים הרבעוניים והשנתיים של התאגידים הבנקאיים ושל חברות כרטיסי האשראי בשתי מתכונות כפי שנדרשו על ידי המפקח על הבנקים: מתכונת PDF המכילה את הפורמט המלא של הדוחות הכספיים לציבור ומתכונת EXCEL.
הדף מרכז במקום אחד את כל הדוחות הכספיים של התאגידים, ומאפשר הורדה של הדוחות ושל הנתונים בצורה קלה ונוחה, וזאת באופן שיסייע לציבור ללמוד ולנתח את הדוחות הכספיים של התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי.