מס הכנסה שלילי- תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק

27/06/2010
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות רווחה ושוק העבודה
27.06.2010
 
מס הכנסה שלילי– תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק
 
לדוח המלא הקישו כאן: - לחץ כאן
 
היום פורסם דוח קבוצת המחקר המלווה את יישום חוק מס הכנסה שלילי - מענק הניתן לפרטים עובדים בעלי הכנסה נמוכה. הדוח מסכם את הניסיון שהצטבר בשנה הראשונה להפעלת התוכנית (מספטמבר 2008) באזורי הפעלתה (נצרת, אשקלון, חדרה וירושלים).
סיכום הניסיון והמחקר המלווה אותו הוא פרי עבודתו של צוות מחקר בין-משרדי[1], צוות שפעל במסגרת פורום המחקר אשר הוקם כדי לתת ליווי מחקרי לתהליך היישום של האג'נדה הכלכלית-חברתית של הממשלה.
נמצא גם ש-80 אחוזים מהתמיכות ניתנו למשפחות עם ילדים בארבעת העשירונים התחתונים של התפלגות השכר. עוד דווח שבקרב מקבלי המענק ירד שיעורם של אלה שנאלצו לוותר על שירותים חיוניים כביקור אצל רופא מומחה או טיפול שיניים, וכן שיעורם של אלה שסבלו מניתוק טלפון או חשמל. נמצא הבדל בין פרופיל הזכאים שיש להם ילדים (בני פחות מ-19 שנים) ובין זה של הזכאים גילאי 55 ומעלה שאין להם ילדים: ממדי העוני גבוהים יותר בקרב משפחות עם ילדים.
על בסיס הניסיון שנצבר ונלמד עד כה ניתן לקבוע כי מס ההכנסה השלילי הוא כלי ממוקד ואפקטיבי לשיפור ההכנסה של האוכלוסייה העובדת ברמות השכר הנמוכות. הכלי אפקטיבי במיוחד לצמצום תחולת עוני ועומקו בקרב משפחות עם ילדים. ההטבה סייעה גם להעלאת ההכנסה של משפחות עובדות ברמות הכנסה שהן מתחת לקו העוני או מעט מעליו.
אף שבשלב זה אי אפשר לדעת מה יהיו השפעות התוכנית על שיעורי התעסוקה והיקפיה, ניתן להעריך על סמך הניסיון הבין-לאומי שהן לא יהיו משמעותיות. עם זאת, בניגוד לכלי מדיניות אחרים, מס ההכנסה השלילי לא צפוי לפגוע בשיעורי התעסוקה.
ממצאי הדו"ח תומכים בהרחבת תוכנית מס ההכנסה השלילי לפריסה ארצית; זאת במיוחד לנוכח בעיית העוני בקרב משפחות מרובות ילדים עם מפרנס אחד, והפערים המתרחבים בהכנסה.
 
[1] הדוח נכתב בידי נציגים מהמוסד לביטוח לאומי, מבנק ישראל, ממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ומרשות המסים.