נגיד בנק ישראל הקים ועדת איתור לתפקיד המפקח על הבנקים

10.08.2010
 
נגיד בנק ישראל הקים ועדת איתור לתפקיד המפקח על הבנקים
הנגיד: "כולנו חייבים תודה לרוני חזקיהו על המנהיגות, המקצועיות והנחישות שהוכיח"
 
נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, הקים ועדת איתור לתפקיד המפקח על הבנקים, לאחר שרוני חזקיהו הודיע כי יסיים את תפקידו ב- 31.12.2010, בתום ארבע שנות כהונה.
בראש ועדת האיתור יעמוד המשנה לנגיד פרופ' צבי אקשטיין, וחברים נוספים בה יהיו פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה; מר שאול (סם) ברונפלד, יו"ר הבורסה לניירות ערך; גב' אסתר דומיניסיני, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ועו"ד טידה שמיר, היועצת המשפטית של בנק ישראל. הנגיד הודה לחברי הוועדה על נכונותם לשמש כשותפים באיתור המפקח על הבנקים הבא.
הנגיד הודה לרוני חזקיהו על תקופת כהונתו, בה הצעיד את המערכת הבנקאית ואת הפיקוח על הבנקים בישראל לקראת עמידה בסטנדרטים בינלאומיים מקובלים, תוך הטמעת הנחיות "באזל 2" של הוועדה הבינלאומית לפיקוח על בנקים.
הנגיד ציין לשבח את התמודדותו של חזקיהו עם אתגרים מורכבים, ובראשם שמירה על יציבות המערכת הבנקאית, במיוחד בתקופת המשבר הפיננסי העולמי. בתקופה קשה זאת, התווה חזקיהו פיקוח מושכל, שמרני והדוק, שאינו חושש לנקוט בצעדי התערבות במידת הצורך. במהלך המשבר הפיננסי נקט חזקיהו פעולות נחושות לחיזוק הלימות ההון וניהול הסיכונים בבנקים, תוך קיום מעקב שוטף אחר ההתרחשויות ודיאלוג צמוד עם המערכת הבנקאית. חזקיהו פעל לחיזוק הממשל התאגידי בבנקים, לשיפור תפקוד הדירקטוריון ולקידום מערך הניהול והבקרה בבנקים.
במקביל קידם חזקיהו את הטיפול בנושאים שעניינם הגנת הצרכן ושמירת ההוגנות של הבנקים כלפי לקוחותיהם. במסגרת זו יישם את הרפורמה בעמלות, גיבש הנחיות המקלות את המעבר מבנק לבנק, והגן על כספי רוכשי הדירות בפרשת "חפציבה".
הנגיד ציין את ניסיונו הבנקאי של חזקיהו ואת היכרותו המעמיקה עם המערכת הבנקאית, את עמידתו האיתנה בפני לחצים, את יושרו המקצועי ואת הצלחתו בגיבוש צוות מקצועי ומצוין בפיקוח על הבנקים.
"כולנו – הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל, מערכת הבנקאות הישראלית והמשק הישראלי – חייבים תודה לרוני חזקיהו על המנהיגות, המקצועיות והנחישות שהביא עימו לתפקיד, אשר הוכיחו את עצמם בכל אשר עשה, ואשר עוד יעשה, במהלך כהונתו כמפקח על הבנקים", אמר הנגיד.