המפקח על הבנקים פרסם היום עדכון להסדר לפתיחת חשבונות בנק למבקשי מקלט בישראל, מכוח סמכותו בצו איסור הלבנת הון.

16.08.2010
 
המפקח על הבנקים פרסם היום עדכון להסדר לפתיחת חשבונות בנק למבקשי מקלט בישראל, מכוח סמכותו בצו איסור הלבנת הון.
 
ההסדר המעודכן שמתפרסם היום נועד לאפשר למבקשי מקלט ולנהנים מהגנה הומניטארית זמנית לפתוח חשבונות בנק. לפי ההסדר, הליך הזיהוי, האימות ודרישת המסמכים אשר על הבנקים לבצע בעת פתיחת חשבון וביצוע פעולות בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון, יתבסס על האשרות המונפקות למבקשי המקלט ולנהנים מהגנה זמנית על-ידי משרד הפנים.
ביום 25.9.07 קבע המפקח הסדר לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל, בהתבסס על התעודות שהונפקו למבקשי המקלט על-ידי נציבות האו"ם לפליטים. הסדר זה איפשר למבקשי המקלט, שעל פי רוב אין ברשותם דרכון של מדינת המוצא שלהם, לפתוח חשבון בנק, ולהפקיד ולמשוך ממנו כספים כדין.
לאחר העברת האחריות לטיפול במבקשי מקלט מנציבות האו"ם לפליטים לידי משרד הפנים, חדלה נציבות האו"ם להנפיק תעודות למבקשי מקלט, והתעורר צורך בהתאמת ההסדר הקיים לאשרות המונפקות על-ידי משרד הפנים.
הסדר זה פותר את הבעיה אליה נקלעו מבקשי המקלט, אשר לא יכלו לפתוח חשבונות בבנקים בישראל מאז חדלה נציבות האו"ם להנפיק את התעודות, זאת תוך ניהול סיכונים נאות בנוגע לדרישות להכרת הלקוחות לצורך איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור.