הטיוטה בנושא "הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה" אומצה כהנחיה לתאגידים הבנקאיים

31.10.2010
 
הטיוטה בנושא "הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה" אומצה כהנחיה לתאגידים הבנקאיים
 
ביום ה', 28.10.2010, התכנסה הועדה המייעצת לענייני בנקאות לדון בטיוטת הנחיית המפקח בנושא "הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה".
בעקבות הישיבה, אומצה הטיוטה כהנחיה מחייבת לתאגידים הבנקאיים, שתחולתה מיום 26/10/10.
בנק ישראל מפרסם היום דף שאלות ותשובות בנושא ההנחיה החדשה.