שאלות ותשובות על המדיניות של בנק ישראל

לקובץ
 
שאלות ותשובות על המדיניות של בנק ישראל
 
בנק ישראל מפרסם היום קובץ שאלות ותשובות בנושא המדיניות המוניטרית.
 

​​