תזכורת: תום המועד החוקי להמרת שטרות מסדרה א' של השקל החדש ומטבעות בעריך 5 אגורות

06/12/2010
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
06.12.2010
 
תזכורת: תום המועד החוקי להמרת שטרות מסדרה א' של השקל החדש ומטבעות בעריך 5 אגורות
 
בנק ישראל מבקש להזכיר לציבור כי ב- 31.12.2010 יפוג המועד בו ניתן להמיר שטרות מסדרה א' של השקל החדש, וכן מטבעות בעריך של 5 אגורות. ניתן להחליף אך ורק את השטרות והמטבע שבצילום:
 


 
את החלפת השטרות והמטבעות ניתן לבצע בקופת בנק ישראל בירושלים, ברחוב קפלן 2, בימים
א' – ה' בשעות 08:30 – 13:30, או בסניפי הבנקים בהם מתנהלים חשבונות העו"ש של המבקשים.
בנק ישראל חוזר ומדגיש כי לאחר ה- 31.12.2010, לא יהיה ניתן עוד להחליף את השטרות והמטבעות הנ"ל ולקבל עבורם תמורה כלשהי מבנק ישראל. מס' טלפון לבירורים: 02-6552846/7.