הפיקוח על הבנקים ממשיך במאמציו לפשט ולייעל את תהליך מעבר הלקוחות בין הבנקים, במטרה להגביר את התחרות במערכת הבנקאית

07.12.2010
 
הפיקוח על הבנקים ממשיך במאמציו לפשט ולייעל את תהליך מעבר הלקוחות בין הבנקים, במטרה להגביר את התחרות במערכת הבנקאית
 
בתאריך 1.12.2010 נכנס לתוקפו תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין המסדיר את האופן בו תעשה העברת ההרשאות לחיוב כרטיס אשראי מכרטיס האשראי הישן של הלקוח לכרטיסו החדש, בעת מעבר לבנק חדש או אגב החלפת כרטיס. במטרה להגביר את מודעות הצרכנים, יפתח הפיקוח על הבנקים בפעילות הסברה באמצעי התקשורת (אינטרנט, עיתונות ורדיו).
תיקון ההוראה יאפשר ללקוחות הבנקים להעביר את הוראות הקבע (הרשאות לחיוב חשבון), מכרטיס האשראי הישן שברשותם לכרטיס האשראי החדש, בהליך מהיר יעיל ובטוח. בכך ייחסך מהלקוחות הצורך לפנות לכל בתי עסק עמם התקשרו על מנת ליידע אותם בדבר פרטי הכרטיס החדש לחיוב.
עיקרי התיקון להוראה הנם:
עם פתיחת החשבון יגיש הלקוח לבנק החדש אליו עבר בקשה להעברת פעילותו בעסקאות מתמשכות (הרשאות לחיוב החשבון) מכרטיס האשראי הישן לחדש.  
הבנק שאליו עבר הלקוח ימסור לבנק שבו נסגר חשבונו של הלקוח את פרטי כרטיס האשראי החדש של הלקוח, פרטי זיהוי הלקוח ומספר כרטיסו הישן.  
הבנק שבו נסגר חשבונו של הלקוח מחויב למסור לכל בעלי העסק, עימם קשור הלקוח בעסקאות מתמשכות, הודעה בדבר ביטול כרטיס החיוב הישן ופרטי הכרטיס החדש, על מנת שאלה ימשיכו לחייב באופן שוטף את כרטיס החיוב החדש של הלקוח. בעקבות העברת המידע הנדון מצופה כי הספקים יחלו לחייב את כרטיסו החדש של הלקוח.  
על מנת להביא לידיעת הציבור את עיקרי התיקון להוראה, ובמטרה להגביר את מודעות הצרכנים לזכויותיהם בנושא זה, יפתח הפיקוח על הבנקים בפעילות הסברה באמצעי התקשורת (אינטרנט, עיתונות ורדיו). תוכנית ההסברה, שתחל בתאריך 8.12.10, הנה חלק ממאמצי הפיקוח על הבנקים לעודד את התחרות במערכת הבנקאית, באמצעות הסרת חסמים והקלת התהליך הכרוך במעבר.
 
 
 
למדריך בנושא, עצות שימושיות, שאלות ותשובות, כלים ומחשבונים לבחינת כדאיות המעבר מבנק לבנק - לחץ כאן
 
לקבלת מידע נוסף בנושא העברת פעילות וסגירת חשבון, ניתן לפנות למוקד המידע של היחידה לפניות הציבור באגף בנק-לקוח, בפיקוח על הבנקים, בטלפון שמספרו: 02-6552680.