דברי המשנה לנגיד היום בפאנל "זריקת מרץ לשוק העבודה" בועידת ישראל לעסקים

12/12/2010
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות רווחה ושוק העבודה
12.12.2010
 
דברי המשנה לנגיד היום בפאנל "זריקת מרץ לשוק העבודה" בועידת ישראל לעסקים:
"יישום יעדי הממשלה בתעסוקה יגדיל הצמיחה ב-0.75% ויקטין את שיעור המשפחות מתחת לקו העוני בכאחוז שלם"
 
"יישום יעדי הממשלה בתעסוקה יגדיל הצמיחה ב-0.75% ויקטין את שיעור המשפחות מתחת לקו העוני בכאחוז שלם", כך אמר היום פרופ' צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל, שהנחה במסגרת ועידת ישראל לעסקים את הפאנל "זריקת מרץ לשוק העבודה".
בראשית דבריו התייחס פרופ' אקשטיין לחשיבות הרבה שיש לדו"ח ארגון ה-OECD בנושא, אשר נותן תמונת מצב מלאה של המשק הישראלי, והודה לג'ון מרטין, מנהל תחום התעסוקה, עבודה ורווחה בארגון ה-OECD, על כך שהגיע ארצה להצגת הדו"ח. דו"ח ה-OECD, אשר מציג את עיקרי המדיניות הנדרשת לשוק העבודה הישראלי, תואם את מסקנות הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראל ואת יעדיו, אשר התקבלו בהחלטות הממשלה.
פרופ' אקשטיין הציג את יעדי הממשלה שאומצו בעקבות מסקנות ועדת מדיניות התעסוקה:
1. הגדלת שיעור התעסוקה לגילאי 25-64 עד כדי רמה של 76.4% בשנת 2020, מ-69.9% כיום, ושל צעירים (גילאי 20-24) ל-56.3%, מ-44.7% כיום.
2. הגדלת שיעורי התעסוקה בקרב קבוצות נבחרות עד שנת 2020: גברים חרדים- מ-40% כיום ל-63%, נשים ערביות מ-23% כיום לכדי 41%, והקטנת שיעור אי-התעסוקה עקב נכות בכנקודת אחוז שלמה.
3. הגדלת ההכנסה מעבודה בקרב החמישון התחתון, כך שתחולת העוני תקטן בנקודת אחוז.
4. הקמת אגף לעבודה והון אנושי בתמ"ת שיהיה מופקד על עמידה ביעדים הללו, וכן מינוי ממונה לשם כך, אשר יהיה אחראי על כל הגופים העוסקים בתעסוקה במשק הישראלי – כשירות התעסוקה והאגף למעונות יום, בין היתר).
פרופ' אקשטיין הדגיש, כי עמידה ביעדים אלו תדרוש יישום של תוכניות הממוקדות באוכלוסיות השונות, כתכניות ייעודיות למגזר החרדי והערבי, הקמת מרכזי One-Stop Centers, וכן הקמה מחדש של תוכנית מעבר מרווחה לעבודה ויישומה הארצי, והחלת מס הכנסה שלילי בכל ישראל.
אקשטיין סיכם באומרו כי היעדים הם שאפתניים, "אך עמידה בהם תהיה תמריץ אדיר לצמיחת המשק- הם צפויים לתרום בין 0.5 ל-1 אחוז לשיעור צמיחת התמ"ג מדי שנה – יותר מכל תוכנית ממשלתית אחרת הקיימת כיום".