הודעה לציבור: פתיחת קופת הקהל ביום שישי 31.12.2010

26/12/2010
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
26.12.2010
 
הודעה לציבור: פתיחת קופת הקהל ביום שישי 31.12.2010
 
קופת הקהל בבנק ישראל פועלת דרך קבע בימים א - ה, בשעות 8:30 - 13:00.
היות שהמועד האחרון להחלפתה של סדרת השקלים החדשים שהילכה במחזור בין 1985 ל-1999, ואת מטבע 5 אגורות הוא יום שישי 31.12.2010, ואח"כ לא ניתן יהיה עוד להחליף שטרות אלה, מודיע בנק ישראל כי ביום שישי 31.12.2010 תהיה קופת הקהל פתוחה באופן חד פעמי בין השעות 09:00 - 12:00 והציבור יוכל להחליף את השטרות, שעדיין נותרו ברשותו.