התפתחויות בשוק מטבע החוץ בשנת 2015

לגרפים ונתונים
 
התפתחות שער החליפין – החלשות מתונה של השקל מול הדולר, במקביל להתחזקות הדולר בעולם.
בשנת 2015 נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.3%. מגמת שער החליפין לא הייתה הומוגנית:  עד חודש יוני השקל יוסף מול הדולר בכ-3%, ובחודשים יוני עד דצמבר הוא פוחת חזרה ב-2.7%. מול האירו השקל התחזק במהלך 2015 בכ-10.1%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, השקל התחזק  בכ-7.3%.
מגמת ההתחזקות של הדולר הייתה גלובלית: ב-2015 הדולר התחזק משמעותית בעולם מול רוב מטבעות המדינות המפותחות, ובכלל זה ב-11.6% מול האירו, ב-5.3% מול הפאונד הבריטי, וכ-12.2% מול דולר האוסטרלי,  מול מטבעות המדינות המתפתחות הדולר התחזק בממוצע בכ-19.7%.
במהלך חודש דצמבר, השקל נחלש מול הדולר בשיעור של 0.6%, ומול האירו בשיעור של 3.6%.  בעולם, הדולר התאפיין במגמה מעורבת, נחלש ב-2.9% מול האירו, ב-2.2% מול היין היפני, אך התחזק וב- 1.4% מול הפאונד הבריטי.
להמשך ההודעה לחצו כאן