צוות בין-משרדי בנושא מטבעות וירטואליים מבוזרים

בהמשך להודעה שפורסמה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים, לאחרונה החל לפעול צוות בין-משרדי העוסק בנושא. בראש הצוות עומד מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' נתן זוסמן, ומשתתפים בו נציגים של בנק ישראל, משרד האוצר, משרד המשפטים, רשות ניירות ערך, רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, והמועצה הלאומית לכלכלה. הצוות ידון במגוון נושאים הקשורים למטבעות וירטואליים מבוזרים, כדוגמת הביטקוין. בישיבתו האחרונה שמע הצוות סקירות מפי כמה גורמים במגזר הפרטי העוסקים בתחום.