מובילים שינוי בבנקאות: הרצאת המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בכנס פירמת הייעוץ וראיית החשבון Deloitte

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, נאמה בפתיחת כנס "תום שנה – מסים חשבונאות ומעבר" לשנת 2019 של פירמת הייעוץ וראיית החשבון Deloitte שנערך בכפר-סבא. בנאומה, סקרה המפקחת את השינויים הרבים שמתרחשים בענף הבנקאות בעולם ובארץ, את הצעדים הרבים שנקט הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לקידום חדשנות ותחרות בישראל, והציגה תחזית להתפתחויות עתידיות בענף. המצגת אותה הציגה מצורפת.

בדבריה ציינה המפקחת כי כבר כעת יש סימני שינוי בבנקאות מהם נהנה הציבור, והפירות ימשיכו להבשיל. היא הדגישה את החשיבות של המשך התאמה של המערכת הבנקאית והפיננסית לסביבה המשתנה. זאת מתוך הבנה שארגון שלא יתאים את עצמו לשינויים המתהווים לא יהיה רלוונטי בעתיד.

בסיכום דבריה התייחסה המפקחת לפני העתיד של העולם הפיננסי. המפקחת ציינה כי היא מעריכה שחברות טכנולוגיות גדולות, הביג-טקים (big-tech), ייכנסו לתחומים הפיננסיים, תוך שהם יירקמו שיתופי פעולה עם הבנקים "המסורתיים"; נתח השוק של הבנקים צפוי להצטמצם, שכן גופים פיננסיים חוץ – בנקאיים ייכנסו אליו; עם זאת, להערכתה הבנקים ימשיכו להתקיים ולא ייעלמו, אולם הם ימשיכו בהתאמת המבנה שלהם ויהיו "רזים יותר" מבחינה תפעולית ויציעו מגוון שירותים רחב יותר. במקביל, שוק התשלומים בישראל יעבור disruption"" משמעותי, תוך שייכנסו שחקנים גלובאליים למשק הישראלי. שינויים אלו ילוו בסיכונים שאותם יהיו חייבים לנהל: בעולם הפיננסי-טכנולוגי העתידי ניתן להערכתה לצפות כי יהיו יותר אירועי זליגת מידע של לקוחות ואירועי סייבר. בראיה כוללת, השינויים בעולם הפיננסי צפויים להטיב עם הלקוחות, שייהנו מתחרות גדולה יותר ומשירותים פיננסיים מותאמים ונוחים.