בנק ישראל מפרסם קובץ לאיתור תאגידים הזכאים לפדיון מלוות חובה

11/07/2018
לכל ההודעות בנושא:
שונות

בשנים 1961 - 1982 נגבו מאזרחי המדינה מלוות חובה ומלוות מרצון. בנק ישראל עשה במהלך השנים מאמצים רבים לפדיון המלוות: משלוח מכתבים לבעלי המלוות, כתבות בתקשורת ופרסומים במקומות שונים, העלאת מערכת באתר האינטרנט של בנק ישראל החל משנת 2005 שנותנת חיווי אודות זכאות למלוות, איתור פרטני של זכאים ויורשים, ועוד. עד כה נפדו 98% מסכומי המלוות ונותרו לפדיון כ-2% מיתרת המלוות. בין הזכאים, ישנם יחידים ותאגידים.

בנוסף לדרכי בדיקת הזכאות ליחידים הקיימות באתר בנק ישראל העלה הבנק לאתר האינטרנט שלו רשימה עדכנית של כל התאגידים הזכאים לפדיון מלוות חובה. מדובר בכ-11 אלף תאגידים הזכאים במצטבר לכ-47 מיליון ש"ח. בעזרת הרשימה המורשים מטעם תאגידים שונים ומייצגיהם יוכלו לבדוק אם תאגיד כלשהו זכאי לפדיון מלוות חובה.

הקובץ מכיל הוראות בנוגע לדרך פדיון מלוות חובה לזכאים שהינם תאגידים, המסמכים אותם יש לשלוח לבנק ישראל וכן דרכי התקשרות עם מדור מלוות מדינה בבנק ישראל.

הרשימה נמצאת באתר בנק ישראל תחת הקטגוריה "שירות לציבור"  -  "מלוות חובה ובונדס", שם גם ניתן למצוא מידע על פדיון של זכאים יחידים- קישור

​​​