דיווח על פעילות בשוק נגזרות המט"ח, בשוק המק"מ והאג"ח הממשלתיות הקצרות: הפצת טיוטה להערות

19/01/2011
19.01.2011
 
דיווח על פעילות בשוק נגזרות המט"ח, בשוק המק"מ והאג"ח הממשלתיות הקצרות: הפצת טיוטה להערות
 
בחודשים האחרונים גדל נפח העסקאות בנגזרות מט"ח ובמק"מ במידה ניכרת. כדי לשפר את יכולת הניתוח שלו לגבי העסקאות והמגמות במכשירים אלו, במסגרת המעקב אחר התפתחויות בשוק מטבע החוץ בישראל, יקבע בנק ישראל בצו חובת דיווח על תושבי ישראל ועל תושבי חוץ שביצעו עסקות החלף שקל-מט"ח ועסקאות עתידיות במט"ח בסכומים של 10 מיליון דולר ומעלה ביום אחד. חובת הדיווח תחול לגבי פרטי העסקאות שביצעו ולגבי החזקותיהם בנכסים אלה. כמו כן תחול חובת דיווח על תושבי חוץ שביצעו עסקאות במק"מ ובאג"ח ממשלתיות קצרות בסכומים של 10 מיליון ₪ ומעלה ביום אחד. תושבי חוץ אלה יידרשו לדווח על פרטי העסקאות שביצעו ועל החזקותיהם בנכסים אלה.
היום הפיץ בנק ישראל את טיוטת הצו לבנקים, למתווכים פיננסיים ולאחרים לקבלת הערותיהם עד ליום 26/1/2011. חובת הדיווח תיכנס לתוקף תוך זמן קצר לאחר קבלת ההערות.
טיוטת הצו הכוללת את פירוט ההנחיות מפורסמת באתר האינטרנט של הבנק.
צעד זה נועד לשפר את יכולתו של בנק ישראל להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית והמדיניות בתחום מטבע חוץ.
 
לטיוטת הצו - לחץ כאן
למכתב הנלווה לטיוטת הצו - לחץ כאן