הטלת חובת נזילות על עסקאות בנגזרי מט"ח של תושבי חוץ

20/01/2011
20.01.2011
 
הטלת חובת נזילות על עסקאות בנגזרי מט"ח של תושבי חוץ
 
החל מתאריך 27.01.11 תוטל על התאגידים הבנקאים בישראל חובת נזילות על עסקאות בנגזרי מט"ח של תושבי חוץ.
היום פורסם תיקון להוראות הנזילות שיכנס לתוקף ב-27.01.11. התיקון מטיל חובת נזילות על התאגידים הבנקאים בעסקאות בנגזרי מט"ח של תושבי חוץ. חובת נזילות בשיעור 10% תוטל על עסקאות בנגזרות מט"ח מול תושבי חוץ מסוג החלף שקל-מט"ח FX SWAPS, והמרות עתידיות שקל-מט"ח FORWARDS לסוגיהן.
בחודשים האחרונים חל גידול ניכר בהיקף העסקאות בנגזרות מט"ח שביצעו תושבי חוץ. חלק מהותי מהגידול מקורו בפעילות לטווח קצר של תושבי החוץ. צעד זה נועד לחזק את יכולת בנק ישראל להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, המדיניות בתחום מטבע חוץ והיציבות הפיננסית.
צעד זה נעשה על ידי בנק ישראל במסגרת הצעדים הנשקלים על ידי בנק ישראל ועל ידי האוצר בתחום המט"ח.
התיקון להוראות הנזילות מופיע באתר בנק ישראל.
 
לתיקון להוראות הנזילות מיום 20/1/2011 - לחץ כאן
לתיקון עדכני להוראות הנזילות מיום 24/1/2011 - לחץ כאן