תמצית דברי המשנה לנגיד בנק ישראל היום בכנס יפו השישי ליחסי יהודים וערבים אזרחי מדינת ישראל

27/01/2011
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות רווחה ושוק העבודה
27.01.2011
 
תמצית דברי המשנה לנגיד בנק ישראל היום בכנס יפו השישי ליחסי יהודים וערבים אזרחי מדינת ישראל
 
למצגת - לחץ כאן
 
המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צבי אקשטיין, נשא היום דברים במושב מיוחד בענייני כלכלה בכנס השנתי השישי ליחסי יהודים וערבים אזרחי ישראל ביפו. להלן תמצית מדבריו.
פרופ' אקשטיין עסק בהרצאתו בפערים בין יהודים לערבים בתחום התעסוקה, ההכנסות, החינוך והפיתוח האורבני. הוא ציין את פערי התעסוקה יהודים לערבים: שיעור התעסוקה בקרב גברים ערבים הוא 71% לעומת 77% בקרב הגברים היהודים, בעוד בקרב הנשים הפער גבוה בהרבה, כאשר שיעור התעסוקה של הנשים הערביות הוא 25% ושל הנשים היהודיות 72%. פערים גבוהים קיימים גם בתחום ההשכלה - שיעור האוכלוסיה מתחת ל-12 שנות לימוד עומד על 77% באוכלוסיה הערבית לעומת 40% במגזר היהודי. כמו כן, במגזר הערבי שיעור העוני הנו 54% לעומת 15% במגזר היהודי.
לדברי המשנה לנגיד, המדיניות העיקרית לצמצום פערים אלו צריכה להתרכז בהגדלת התעסוקה והחינוך בסקטור הערבי. היעד שהציבה הממשלה הנו להגדיל תוך 10 שנים את שיעור התעסוקה של הגברים הערבים ל-78% ושל הנשים ל-41%. המשנה לנגיד מנה את הכלים המרכזיים להשגת יעד זה: הפעלת תוכניות מרווחה לתעסוקה (Welfare to Work) בדומה לתוכנית אורות לתעסוקה (ויסקונסין); אכיפה אגרסיבית של חוקי התעסוקה ובעיקר שכר המינימום; הקמת מעונות יום וסבסוד מעונות יום לטובת אמהות עובדות בסקטור הערבי; הקמת מרכזי הכוון תעסוקתיים שמתמקדים בהדרכה והקניית מיומנויות רכות לחיפוש עבודה; פיתוח התחבורה הציבורית בין הכפרים הערבים לערים בישראל; השקעה משמעותית בחינוך המתמקד בהקניית מיומנויות תעסוקה כגון אוריינות בעברית ואנגלית, מחשבים וידע פיננסי ועסקי; הרחבת תכנית מס הכנסה שלילי; והקטנת כמות העובדים הזרים.
בנושא הפיתוח האורבני הדגיש המשנה לנגיד את הכשל בתכנון ופיתוח עירוני בסקטור הערבי ואת חוסר הנגישות לאשראי עסקי וצרכני לאוכלוסיה הערבית. בהקשר זה התייחס לאפשרות לתכנון מרכזים עירוניים של מסחר, שירותים ותעשיה באזורי המחיה של ערביי ישראל כך שתובטח נגישות מירבית כפי שקיימת בסקטור היהודי. אקשטיין ציין גם את החשיבות שבפיתוח כלים לנגישות לאשראי באמצעות הקמת מאגרי מידע לדרוגי אשראי ויכולת אכיפה ורישום של נכסים.