תיקון החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק הפועלים בע"מ

01.02.2011
 
תיקון החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק הפועלים בע"מ
 
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה ביום 31.1.2011, לתקן את החלטתה מיום 30.12.10 ולהפחית את סך העיצום הכספי שהוטל על בנק הפועלים בע"מ (להלן – "הבנק"), מ-6 מיליון ש"ח ל-5,375,000 ש"ח.
המדובר בתיקון טעות שנפלה בהחלטה, שנגעה להפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן – "החוק"), שביצע הבנק במסגרת פעילותו במרכז לבנקאות פרטית בינלאומית (סניף הירקון) בשנת 2004.
בהחלטתה קבעה הוועדה, לפנים משורת הדין, כי לא תתייחס לאירועים בגינם הועמדו עובדי הבנק לדין פלילי וזוכו. אולם, בשל טעות, הטילה עיצום כספי בגין אירוע בגינו הועמדו לדין עובדי הבנק וזוכו.
בעקבות תיקון הטעות גובה העיצום הכספי, בגין הפעילות במרכז לבנקאות פרטית בינלאומית בסניף הירקון, נקבע על סך של 5,375,000 ש"ח.