תגובת הפיקוח על הבנקים לפרסומים בנושא חקירתו של מנכ"ל בנק הפועלים

31.01.2011
 
תגובת הפיקוח על הבנקים לפרסומים בנושא חקירתו של מנכ"ל בנק הפועלים
 
בהמשך לידיעות שפורסמו בכלי התקשורת השונים אודות חקירתו במשטרה של מר ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים, מבקש הפיקוח על הבנקים להבהיר, כי הוא מיודע אודות הנושא ועוקב אחר ההתפתחויות בו. עוד מבקש הפיקוח להבהיר, כי לבנק הפועלים שדרה ניהולית מקצועית ורחבה, המבטיחה את יכולתו להמשיך ולפעול ללא הפרעות, למרות אירוע זה.
בשל חקירת המשטרה, מנוע הפיקוח על הבנקים מלהתייחס לפרטי האירוע.