נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים נפגשו היום עם מנהלי התאגידים הבנקאיים

28.04.2011
 
נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים נפגשו היום עם מנהלי התאגידים הבנקאיים
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, והמפקח על הבנקים, מר דוד זקן, קיימו היום פגישת עבודה עם מנהלי התאגידים הבנקאיים העיקריים בישראל.
 
במהלך הפגישה, התייחס הנגיד להתפתחויות האחרונות בשוק האשראי לדיור, שבעקבותיהן ראה בנק ישראל לנכון לפרסם אתמול הנחיות חדשות המגבילות את שיעור האשראי לדיור בריבית משתנה. בין השאר, הוא התייחס להיקף המשמעותי של ביצועי ההלוואת לדיור בריבית משתנה, הטומנות בחובן סכנות ללווים ולמערכת הבנקאית בכללותה, בשל האפשרות שעליית הריבית תגדיל את תשלומי המשכנתא המוטלים על הלווים ותקשה עליהם לפרוע את ההלוואות כסדרן.
 
המפקח על הבנקים התייחס לטיוטת ההנחיה שפירסם אתמול, אשר מגבילה את חלק ההלוואה לדיור בריבית משתנה לשליש מסך ההלוואה שמעמיד תאגיד בנקאי ללווה, ומסדירה חובת גילוי ללקוחות שנטלו בעבר הלוואות על בסיס ריבית הפריים, גילוי אשר יגביר את מודעותם של לווים אלו להשלכות האפשריות של עליה בגובה הריבית.
 
מנהלי התאגידים הבנקאיים הביעו בפני הנגיד והמפקח את עמדתם באשר להתפתחויות בשוק האשראי לדיור ולטיוטת ההנחיה.