שינוי חתימות על שטר ה-200 ₪

01/05/2011
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
01.05.2011
 
שינוי חתימות על שטר ה-200 ₪
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
על פי הוראות סעיף 42 (א) לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, שטרות חדשים שיודפסו מעתה ואילך ישאו רק את חתימתו של נגיד בנק ישראל (עד כה נשאו השטרות מלבד חתימתו של הנגיד גם את חתימתו של יו"ר המועצה המייעצת, שאינה קיימת על פי החוק החדש).
בהתאם לכך, שטרות של 200 ₪ משנת הדפסה התש"ע- 2010, אותם מתחיל בנק ישראל להפיץ בימים אלה, ישאו את חתימתו של הנגיד סטנלי פישר בלבד. מלבד שינוי זה, יהיה השטר זהה לחלוטין לשטרות מעריך 200 ₪ המצויים כיום במחזור.
אשר על כן, מעתה יהיו במחזור ארבע מהדורות של שטרות 200 ₪:
האחת, משנת 1999 – התשנ"ח, הנושאת את חתימותיהם של הנגיד יעקב פרנקל ויו"ר המועצה המייעצת שלמה לורנץ.
השניה, משנת 2002 – התשס"ב, הנושאת את חתימותיהם של הנגיד דוד קליין ויו"ר המועצה המייעצת שלמה לורנץ.
השלישית, משנת 2006 – התשס"ו, הנושאת את חתימותיהם של הנגיד סטנלי פישר ויו"ר המועצה המייעצת אהרון פוגל.
הרביעית, משנת 2010 – התש"ע, הנושאת את חתימתו של הנגיד סטנלי פישר בלבד.
בנק ישראל יודיע בעתיד על תחילת ההפצה של שטרות בעריכים נוספים אשר ישאו את חתימתו של הנגיד בלבד.