הסרת קובצי חשבונות מוגבלים ולקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות מאתר האינטרנט של בנק ישראל

17.05.2011
 
הסרת קובצי חשבונות מוגבלים ולקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות
מאתר האינטרנט של בנק ישראל
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
בנק ישראל מנהל מאגר נתונים על חשבונות מוגבלים ולקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות. אתר האינטרנט של בנק ישראל מציע שירות לבדיקת נתונים אלה. זאת הן באמצעות קובצי חשבונות מוגבלים וקובצי לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות, והן באמצעות ביצוע שאילתה פרטנית על חשבון מסוים או על זהות יחיד/ תאגיד.
בנק ישראל מודיע, כי לפי הנחיית משרד המשפטים, החל מיום 1/6/11, לא יפורסמו עוד באתר האינטרנט הקבצים הבאים:
1. קובץ החשבונות המוגבלים של יחידים (לא ייפסק פרסום קובץ החשבונות המוגבלים של תאגידים).
2. קובץ הלקוחות המוגבלים החמורים שהם יחידים (לא ייפסק פרסום קובץ הלקוחות המוגבלים החמורים שהם תאגידים).
ניתן יהיה להמשיך ולקבל את המידע באתר במתכונת של שאילתה פרטנית כמו שהתבצע עד כה, ללא שינוי.
המבקש לקבל את הקבצים האמורים, הכוללים את המידע על יחידים, גם לאחר ה- 1/6/11, ימלא את טופס ההצהרה המופיע באתר בנק ישראל, בכתובת:
http://www.bankisrael.org.il
וישלח אותו לבנק ישראל, לכתובת האי מייל:
hanis.kvazim@boi.org.il
ובאמצעות הדואר לכתובת: גב' חני שני, מדור שיקים ללא כיסוי, בנק ישראל, ת"ד 780, ירושלים 91007.
בנק ישראל יעביר את הבקשות לבחינת הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, וההחלטה הסופית תתקבל לאחר קבלת המלצתה.
בסיום הבדיקה יקבל הפונה הודעה על קבלת בקשתו או דחייתה. מי שבקשתו תתקבל יוכל להמשיך ולקבל את הקבצים ישירות מבנק ישראל, לפי התנאים שתקבע הרשות. קבלת הקבצים עשויה להיות כרוכה בתשלום אגרה ובעלויות נוספות.