התייחסות בנק ישראל למידע המתפרסם בנוגע לפעילות חברות מקבוצת עופר

31.05.2011
 
התייחסות בנק ישראל למידע המתפרסם בנוגע לפעילות חברות מקבוצת עופר
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
הפיקוח על הבנקים מקיים מעקב שוטף אחר פעילותם ואופן התנהלותם של הבנקים, וכן עורך בדיקות ככל שנדרש ביחס לבעלי שליטה. 
הפיקוח יבחן  את המידע המתפרסם בימים אלה, בנוגע לפעילות חברות מקבוצת עופר, ככל שמידע זה ימצא רלוונטי לתחומי אחריותו של המפקח על הבנקים.